Facebook Statistics

5. kolo predaja intervenčných zásob obilnín

27-01-2011

Dnes, t.j. 27. januára 2011, bolo na Riadiacom výbore pre obilniny v Bruseli schválených 12 260 t jačmeňa, určených na trh Európskej únie v rámci 5. kola predaja intervenčných zásob obilnín. Európska komisia akceptovala záujemcov, ktorí ponúkli cenu vyššiu ako 190 EUR za tonu.

Počas 5. výziev predaja intervenčných zásob obilnín sa od novembra 2010 celkovo predalo 74 445 t.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood