Facebook Statistics
Značka Kvality

50. zasadnutie Výboru FAO pre svetovú potravinovú bezpečnosť

19-10-2022

Minulý týždeň sa v dňoch 10. – 13. októbra 2022 uskutočnilo v Ríme 50. zasadnutie Výboru FAO pre svetovú potravinovú bezpečnosť (CFS - Committee on World Food Security).

Výbor FAO pre svetovú potravinovú bezpečnosť predstavuje medzivládne teleso OSN slúžiace ako široko inkluzívne fórum pre vyvíjanie a podporu politík pre odstraňovanie potravinovej neistoty. Členmi CFS sú vlády, medzinárodné organizácie, ako aj mimovládny sektor, výskumné inštitúcie a občianska spoločnosť.

Úvodný otvárací segment bol venovaný predstaveniu Správy o stave potravinovej bezpečnosti a výživy vo svete 2022 (SOFI).

Správa je v celom znení dostupná online: https://www.fao.org/publications/sofi/2022/en/

Alarmujúce fakty za rok 2021 podľa Správy o stave potravinovej bezpečnosti a výživy vo svete:

  • 828 miliónov ľudí trpí hladom – o 150 miliónov ľudí viac než v roku 2019, teda pred vypuknutím pandémie COVID-19,
  • 2,3 miliardy ľudí vo svete nemá prístup k primeranému jedlu – ľudia musia robiť kompromisy medzi kvalitou alebo kvantitou jedla, ktoré konzumujú,
  • 3,1 miliardy ľudí vo svete si nemôže dovoliť zdravú výživu, najmä v Ázii a v Afrike,
  • 2 miliardy ľudí na svete trpí nadváhou a obezitou v dôsledku nesprávnej výživy a sedavého spôsobu života.

Tieto čísla ešte nezohľadňujú situáciu v roku 2022, kedy zaznamenávame prudký nárast cien potravín v dôsledku agresie Ruska na Ukrajine, narušenia dodávateľských reťazcov, rastu cien hnojív, či energií.

Výbor CFS si pripomenul Svetový deň vidieckych žien, vyzdvihol nutnosť podpory mladých a presadzovanie rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien a dievčat v poľnohospodárskom sektore. Diskutovalo sa o zvyšovaní investícií do udržateľných poľnohospodárskych a potravinových systémov.

Vyvrcholením zasadnutia bola oslava Svetového dňa potravín, ktorý sa tradične oslavuje 16. októbra. Kolektívna akcia v 150 krajinách sveta je to, čo robí Svetový deň potravín jedným z najoslavovanejších dní v kalendári OSN. Tohtoročné motto Svetového dňa potravín znie: „Leave NO ONE behind. Better production, better nutrition, a better environment and a better life.“ (SK preklad: Nenechajme nikoho napospas. Lepšia produkcia, lepšia výživa, lepšie prostredie, lepší život.)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood