Facebook Statistics
Značka Kvality

6. kolo predaja intervenčných zásob obilnín

11-02-2011

Dnes, t.j. 11.februára 2011, bolo na Riadiacom výbore pre obilniny v Bruseli schválených 5 667 t jačmeňa, určených na trh Európskej únie v rámci 6. kola predaja intervenčných zásob obilnín. Európska komisia akceptovala záujemcov, ktorí ponúkli cenu vyššiu ako 201,47 EUR za tonu.

Počas šiestich výziev na predaj intervenčných zásob obilnín sa od novembra 2010 celkovo predalo 80 112 t jačmeňa, čím sa tender na predaj obilnín ukončil.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood