Facebook Statistics

Podujatia

95. výročie pádu lavíny v osade Rybô

08-02-2019

Už 95 rokov uplynulo od pádu najtragickejšej lavíny na Slovensku. Každoročne prichádzajú lesníci k pamätníku na okraji osady Rybô, aby si pripomenuli tragédiu, ktorú spôsobilo neodborné zachádzanie s lesmi. Tie boli počas valašsko-baníckej kolonizácie zdevastované a drevná hmota použitá na výrobu dreveného uhlia pre hute. Odlesnené svahy s priemerným sklonom 30-35°vytvorili ideálne podmienky pre zosuvy snehových más.

Doteraz najhoršia lavínová tragédia na Slovensku sa odohrala v noci zo 6. na 7. februára 1924 v malej lesníckej osade Rybô, ktorá leží v Hornojeleneckej doline vo Veľkej Fatre (súčasť obce Staré Hory). Okolo 600-tisíc ton snehu sa uvoľnilo na juhovýchodných svahoch Krížnej (1 574 m n. m.) a pokračovalo až do hornej časti osady, kde došlo k poškodeniu väčšiny domov, niektoré nános snehu doslova zrovnal so zemou. Lavína celkovo pripravila o život 18 ľudí (z toho 15 detí)...Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood