Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

LESY SR vysadili tento rok 15 miliónov stromčekov

28-12-2016

Bratislava/Banská Bystrica, 28. 12. 2016 – Takmer 15 miliónov nových stromčekov! Toľko vysadili tento rok lesníci štátneho podniku LESY SR. Väčšina sadeníc bola použitá na obnovu lesa na kalamitných plochách na Kysuciach, v Nízkych Tatrách a v Slovenskom rudohorí.

Štátny podnik LESY SR ukončil začiatkom decembra jesennú obnovu lesa, pri ktorej vysadil viac ako 1,7 milióna sadeníc lesných drevín. Spolu v tomto roku vysadili lesníci na plochách obhospodarovaných podnikom takmer 15 miliónov kusov sadeníc na ploche 3846 hektárov. Približne rovnaký počet bol vysadený aj minulý rok.

„Lesy majú pre nás nezastupiteľnú úlohu,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. „Les je zásobáreň drevnej hmoty ako jedinej obnoviteľnej suroviny a zároveň plní dôležité funkcie – pôdoochrannú, vodoochrannú, ale aj zdravotnú a rekreačnú.“ Podľa ministerky sú lesníci neraz vnímaní ako tí, ktorí stromy rúbu. „Nie je to tak, čoho dôkazom je aj pätnásť miliónov nových stromčekov, ktoré naši lesníci vysadili tento rok. Prvoradou úlohou lesníkov je starostlivosť o stromy a lesy udržateľným spôsobom.“

„Zalesňovanie sa koncentrovalo najviac na obnovu plôch po veternej a podkôrnikovej kalamite v Nízkych Tatrách, Slovenskom rudohorí a na Kysuciach, a tiež na obnovu borovicových a topoľových porastov na západnom Slovensku,“ povedal výrobno-technický riaditeľ podniku Jozef Bystriansky. Z listnatých drevín vysadili LESY Slovenskej republiky najviac sadeníc buka 5,613 milióna kusov, a 1,231 milióna kusov duba. Z ihličnatých drevín mali najväčšie zastúpenie sadenice smreka 2,882 milióna kusov a 1,048 milióna kusov sadeníc jedle.

Sadenice pre obnovu lesa lesné závody pochádzajú od špecializovaného závodu Semenoles Liptovský Hrádok, ktorý je členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF. Vysadené stromčeky pochádzajú zo semien nazbieraných v blízkych regiónoch čo zabezpečuje rast pôvodných, miestnym pomerom prispôsobených stromov. Podnik LESY SR zabezpečuje sadenice okrem vlastných závodov aj neštátnym majiteľom a správcom lesov. Napríklad v roku 2015 predal OZ Semenoles neštátnym podnikom viac ako sedem miliónov sadeníc. 

Štátny podnik LESY SR, ktorý patrí do rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, je najväčším správcom lesného majetku na Slovensku, ktorý zamestnáva 3500 ľudí. Obhospodarujú približne 900 tisíc hektárov lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Všetky lesy v správe podniku sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom a certifikované podľa celosvetového  Programu pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém (PEFC).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood