Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Nové nariadenie má lepšie chrániť pred škodlivými organizmami z tretích krajín

08-11-2017

Roztoče, baktérie, vírusy či iné parazitické rastliny dovezené z tretích krajín spôsobujú v Európe vážne ekonomické a hospodárske škody v poľnohospodárstve, lesníctve, ale na verejnej zeleni. Agrorezort pripravil návrh nariadenia vlády o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny. Nariadenie dnes schválila vláda.

  • Ochrana rastlín v poľnohospodárstve, lesníctve a verejnej zelene
  • Stanovenie dovozných podmienok rastlín a rastlinných produktov do EÚ tak, aby nepredstavovali riziko a cestu zavlečenia škodlivých organizmov
  • Zavlečeniu škodlivým organizmom sa v minulosti nevyhlo ani Slovensko

Približne 220 škodlivých organizmov, takýto počet stanovila karanténna smernica Európskej únie. Inak povedané, to sú takí škodcovia, ktorí sa na našom území nevyskytujú, hoci biologické podmienky na ich výskyt sú vhodné. Ide o hmyz, roztoče, háďatká, baktérie, huby a vírusy. Kým na iných kontinentoch si s týmito škodcami dokáže „príroda poradiť“, zavlečením do Európy spôsobujú vážne ekonomické a hospodárske škody a zároveň, v prípade zavlečenia škodcu na nenapadnuté územie, má tento škodca schopnosť usídliť sa a rozšíriť.

Zavlečeniu škodlivým organizmom sa nevyhlo ani Slovensko. V roku 2012 sme čelili zavlečeniu škodcu jedlých gaštanov (Dryokosmus kuriphilus), čím bolo ohrozené pestovanie tejto významnej dreviny. Len vďaka veľmi rýchlym eradikačným opatreniam Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu (ÚKSÚP) sa škodca plošne nerozšíril.

V rámci EÚ je momentálne najväčšou hrozbou bakteriálne ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria Xylella fastidiosa. Prvé zavlečenie v roku 2013 do Talianska bolo dovozom rastlín kávovníka z Kostariky, následne výskyt bakteriózy spôsobil likvidáciu produkcie olivového oleja v oblasti Apuglia v južnom Taliansku. Vzhľadom na to, že ochorenie napáda cca 200 až 300 druhov bylín, okrasných a ovocných drevín, poľných plodín a rastlín vo verejnej zeleni, ochorenie je veľmi nebezpečné, pretože napadnuté rastliny sú zdrojom ďalšej infekcie a v krátkom čase hynú. V marci tohto roku bolo ohrozené aj Slovensko, keď bolo na našom území predaných 11 kusov pravdepodobne infikovanej rastliny horčinka (Polygala myrtifolia). Podozrenie sa nepotvrdilo.

Schválené nariadenie vlády transponuje vykonávaciu smernicu EÚ 2017/1279 do právneho poriadku SR a zabezpečuje sa harmonizácia legislatívy EÚ a SR. Táto smernica upravuje najmä dovozné podmienky rastlín a rastlinných produktov do EÚ tak, aby nepredstavovali riziko a cestu zavlečenia karanténnych škodlivých organizmov do EÚ. Uvedená smernica, ktorá je zapracovaná do novely nariadenia vlády SR č. 199/2005 Z. z. okrem iného upravuje aj podmienky bezpečného pohybu rastlín v rámci EÚ, konkrétne do tzv. chránených zón. Princíp chránených zón v EÚ je systémom, ktorý zabezpečuje udržanie stavu bez výskytu určitých škodlivých organizmov v určitých členských štátoch alebo na ich častiach.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood