Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Aktuality

Užívané plochy poľnohospodárov sme zmapovali kompletne elektronicky

16-05-2018

Tento rok priniesol pre poľnohospodárov v podávaní jednotných žiadostí významnú zmenu. Vôbec prvýkrát v histórii úplne všetci žiadatelia museli grafické prílohy priložiť výlučne v elektronickej podobe. Agrorezort na to intenzívne upozorňoval v niekoľkomesačnej kampani, ktorá priniesla mimoriadny úspech. Do stanoveného termínu podalo žiadosti 97,23 % poľnohospodárov, a čo je dôležité, elektronické grafické prílohy pokryli až 99,66 % plochy z celkovej výmery takmer 1,9 milióna hektárov obhospodarovanej pôdy na Slovensku.

  • Prvý raz v histórii museli poľnohospodári grafické prílohy k jednotným žiadostiam podávať len v elektronickej podobe
  • Intenzívna kampaň MPRV SR priniesla mimoriadny úspech, podané žiadosti pokryli až 99,66 % plochy z celkovej výmery takmer 1,9 milióna hektárov
  • Do finálneho termínu 15.máj si povinnosti splnilo takmer 98 % žiadateľov oproti minulému roku

„Po prvý krát v histórii podávali poľnohospodári jednotné žiadosti s grafickou prílohou výlučne v elektronickej podobe. Poľnohospodárov, či už veľkých alebo malých, sme na to intenzívne upozorňovali počas uplynulých týždňov. Nesmierne ma preto teší, že kampaň a úsilie, ktoré sme vyvinuli, priniesli svoje ovocie. Vďaka tomu grafické prílohy v elektronickej prílohe dnes pokrývajú bezmála sto percent obhospodarovanej plochy. Elektronizáciou sa v poľnohospodárstve približujeme úrovni 21. storočia. Aj touto cestou sa chcem poďakovať pracovníkom agrorezortu a našim spolupracujúcim organizáciám, vrátane regionálnych pracovísk, ktorí boli žiadateľom nápomocní. Ďakujem aj médiám, že nám pomohli túto informáciu dostať aj k úplne bežným malým farmárom. Bolo by veľkou škodou, keby sme si nechali ujsť finančné prostriedky, ktoré Európska únia našim poľnohospodárom poskytuje,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V rámci prvého a druhého piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) dostáva Slovensko z Európskej únie viac ako 460 miliónov eur ročne. Je to významná suma určená našim poľnohospodárom, ktorí obhospodarujú približne 1,9 milióna hektárov pôdy. Do požadovaného termínu, ktorým bol 15. máj, si podalo jednotné žiadosti 18 335 poľnohospodárov (97,23 % oproti minulému roku). Podľa stavu žiadostí ide až o 99,66 % z celkovej výmery približne 1,9 milióna hektárov obhospodarovanej pôdy. „Kompletná elektronizácia zjednoduší podávanie žiadostí farmárom, pomáha odstraňovať nezrovnalosti a zároveň sa tým zvyšuje efektívnosť a samozrejme aj možnosť kontroly,“ dodala G. Matečná.

Aplikácia na geopriestorovú žiadosť o podporu GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania zjednodušuje podávanie žiadostí aj samotným farmárom. Po prihlásení sa do aplikácie sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa nimi nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod - automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu. Systém obsahuje funkciu, ktorá oznámi žiadateľom výsledky predbežnej krížovej kontroly a poľnohospodári budú mať možnosť odstrániť nezrovnalosti a prekryvy sami, čo prispeje k znižovaniu počtu nezrovnalostí po riadnej krížovej kontrole. Aplikácia GSAA tiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. Výhodou je, že poľnohospodár v ďalšom roku už iba potvrdí svoje pozemky, resp. už iba upraví zmenu užívania.

Oproti minulému roku agrorezort aplikáciu GSAA výrazne technicky vylepšil. Došlo k zlepšeniu funkcionalít, zvýšila sa stabilita aplikácie a prevádzkovateľ tiež vykonal opatrenia na zvýšenie záťaže, pri nadmernom počte paralelne prihlásených používateľov. Reálna dostupnosť aplikácie v praxi dosiahla hranicu 99,7%, takže používatelia neboli prakticky vôbec limitovaní jej používaním.

Poľnohospodári môžu žiadať platbu na plochu, na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platbu pre mladých poľnohospodárov, ekologické poľnohospodárstvo, viazané priame platby, platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, agroenvironmentálno-klimatické opatrenia a platby v rámci sústavy NATURA 2000.

Vyhodnotenie podania jednotnej žiadosti do riadneho termínu 15. mája:

Výmera podľa stavu žiadosti

Podaná: 1 864 747,64 (99,66% z celkovej výmery)

Počet parciel podľa stavu

Podané: 238 208 (cca 98,88% z celkového počtu parciel)

Počet žiadostí podľa stavu

Podané: 18 335 (97,23% oproti roku 2017)