Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

ZVIERA NIE JE VEC! Poslanci schválili zákon o veterinárnej starostlivosti

25-05-2018

Národná rada SR v treťom čítaní počtom hlasov 95 definitívne schválila zákon o veterinárnej starostlivosti. Novela je komplexnou legislatívnou úpravou, ktorá rieši starostlivosť o zvieratá, ich ochranu, zlepšuje evidenciu a zasahuje aj proti nelegálnym množiteľom. Zviera už nebude vec, ale živá, cítiaca bytosť.

  • Historický okamih pre zvieratá – už viac nebudú chápané ako vec, ale ako živé cítiace tvory
  • Komplexná legislatívna úprava rieši starostlivosť o zvieratá, ich ochranu, zlepšuje evidenciu zvierat a zasahuje proti nelegálnym množiteľom
  • Za novelu zákona hlasovalo 95 poslancov NR SR naprieč celým politickým spektrom

„Slovensko sa prijatím novely zaraďuje medzi kultúrne krajiny, ktoré nepovažujú zviera za vec, ale za živú cítiacu bytosť. Do parlamentu sme predložili komplexnú novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá rieši množstvo tém, ktoré dlhodobo v našej legislatíve absentovali. Zvieratá po toľkých rokoch ignorácie potrebovali niekoho, kto by si ich zastal a pomohol im. Veľa sa diskutovalo nelegálnom množiteľstve, týraných zvieratách a ilegálnom vývoze zvierat do zahraničia, no chýbal systém, ako mu zabrániť. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí na tejto historicky dôležitej novele participovali - kolegom a kolegyniam z ministerstva, Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, občianskym združeniam a v neposlednom rade koaličným aj opozičným poslancom, ktorí za schválenie novely hlasovali," uviedla tesne po hlasovaní Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v priebehu legislatívneho procesu dostalo 195 pripomienok, z toho 36 zásadných.

Komplexný zákon prináša aj zmeny v občianskom zákonníku. Zviera bude mať v občianskoprávnych vzťahoch osobitné postavenie ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami. Pribudnú systémové opatrenia reagujúce na problémy aplikačnej praxe, napr. v súvislosti s povinnosťami majiteľov a držiteľov zvierat, „obchodníkov" so zvieratami, s povinnosťami obcí pokiaľ ide o túlavé zvieratá. Preklasifikovanie možných spôsobov týrania zvierat a zadefinovanie „utýrania" zvieraťa v novele zákona, v zvýšenej miere pomôže pri objasňovaní prípadov orgánom činných v trestnom konaní. Pod týraním zvieraťa sa chápe napríklad nedostatok jedla a pitia, štvanie zvierat proti sebe, opustenie zvieraťa za účelom zbavenia sa ho, spôsobovanie bolesti a podobne. Ochrana práv zvierat najmä pred týraním sa zvýši tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade dôvodného podozrenia z týrania budú mať inšpektori právo vstúpiť na pozemok alebo do obydlia.

Rezort novelou rieši taktiež témy, ako sú napríklad kompetencie kontrolných orgánov, povinnosti súkromných veterinárnych lekárov, nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi a požiadavky na bezpečnosť krmív.

Dôležitým systémovým nástrojom proti množiteľom psov bude jasná identifikácia a registrácia nielen psov, ale aj ich vlastníkov. Majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od jeho narodenia. V prípade jeho predaja, resp. darovania inej osobe, bude musieť byť začipovaný ešte pred zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek šteňaťa. Povinná identifikácia a registrácia psov a ich držiteľov zabezpečí kompletnú evidenciu psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ). Množitelia tak budú presne identifikovateľní a postihovaní. „Naším cieľom je povinným čipovaním psov dosiahnuť do niekoľkých rokov stav, keď nebudeme mať preplnené útulky a stratené psy sa budú rýchlo vracať majiteľom," uviedla ministerka Gabriela Matečná.

„V parlamente sme prijali niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Zhodli sme sa na tom, nechceme vyťahovať peniaze za čipovanie od tých najzraniteľnejších ľudí. Preto pre dôchodcov s minimálnym dôchodkom ako aj pre osoby v hmotnej núdzi bude čipovanie v prechodnom období zadarmo," uviedol predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) Tibor Bernaťák.

„Naprieč politickým spektrom sme schválili zmeny o ktorých sme diskutovali mesiace. Nebolo to jednoduché, ale chceli sme schváliť dobrý zákon, ktorý bude aj v praxi vykonateľný. Zviera sa tak stáva živým tvorom, nie je to vec!" povedala poslankyňa NR SR za SNS, členka výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie, Eva Antošová. Novela zároveň zavádza aj finančný strop pre čipovanie a to 10 €.

Legislatívne zmeny ocenili aj mnohé občianske združenia a odborníci, ktoré sa téme venujú. Oľga Beckerová z kancelárie Zvieracieho ombudsmana potvrdila, že po takomto zákone verejnosť volala už dlhší čas. "Chcem veriť, že novela umožní lepšiu vymožiteľnosť práva a zlepší život zvieratám. To, že zviera nie je vec, je konečne na papieri, ale na Slovensku je množstvo ľudí, ktorí to vedia už dávno," podotkla.

Zákon nadobudne účinnosť 1. septembra 2018.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood