Facebook Statistics

Výzva pre chovateľov zvierat a včelstiev, ktorí ich chovajú len pre vlastnú spotrebu - nepodnikateľov

01-03-2010
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. decembra 2009 č.1600/2009-100,...

Výzva

16-02-2010
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3.decembra 2009...

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood