Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam obchodných názvov produktov rybolovu a produktov akvakultúry

23-11-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 5 písm. s) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. určuje zoznam obchodných názvov produktov rybolovu a produktov akvakultúry, ktoré sa uplatňujú pri maloobchodnom predaji konečnému spotrebiteľovi.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood