Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam obchodných názvov produktov rybolovu a produktov akvakultúry

23-11-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 5 písm. s) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. určuje zoznam obchodných názvov produktov rybolovu a produktov akvakultúry, ktoré sa uplatňujú pri maloobchodnom predaji konečnému spotrebiteľovi.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)