Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Druhý štátny tajomník MPRV SR

JUDr. Samuel Vlčan

Právnické vzdelanie získal na Univerzite Komenského v Bratislave. Na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO) sa rok venoval štúdiu medzinárodných vzťahov. Počas pracovnej kariéry pôsobil v oblasti práva a bankovníctva. Viedol právne oddelenia HVB Banky a Slovenskej sporiteľne. Bol členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne. Exekutívny rozvojový program pre vrcholových manažérov absolvoval na University of California v Berkley, USA. V Bosne a Hercegovine bol generálnym manažérom zodpovedným aj za regionálne organizačné a finančné riadenie spoločnosti Hypo Alpe-Adria Bank. Následne pôsobil na pozícii generálneho manažéra Sberbank Slovensko a na poste výkonného riaditeľa spoločnosti WP TECH, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti priemyselnej výroby.


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 02/592 66 481