Facebook Statistics
Značka Kvality

16. október Svetový deň potravín. Čo viete o potravinovej bezpečnosti?

16. október Svetový deň potravín. Čo viete o potravinovej bezpečnosti?

16. október je celosvetovo oslavovaný ako Svetový deň potravín. Je príležitosťou pre zvýšenie úsilia o dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a správnej výživy pre všetkých. Rok 2017 sa zameriava na prepojenie príčin a dôsledkov migrácie na potravinovú bezpečnosť. Vyskúšajte svoje vedomosti v nasledujúcom kvíze a spoločne sa staňme generáciou, ktorej budúcnosť ľudstva nie je ľahostajná. • Odstránenie hladu, potravinovej neistoty a chudoby vo svete, udržateľnosť prírodných zdrojov
 • Ochrana zdravia ľudí
 • Zamedzenie vojnovým konfliktom a zabezpečenie mierovej spolupráce krajín sveta

 • 2050
 • 2030
 • 2020

 • Dostatok potravín a zároveň ekonomická dostupnosť potravín pre všetkých ľudí s primeraným výživovým zložením podľa ich kultúrnych preferencií
 • Zloženie potravín, ktoré nie je zdraviu škodlivé
 • Rôznorodosť potravín

 • 690 miliónov
 • 815 miliónov
 • 1,9 miliardy

 • podvýživa a nedostatok mikronutričných prvkov
 • podváha, zakrpatenie, chradnutie
 • podvýživa, nedostatok mikronutričných prvkov, nadváha a obezita

 • Šetriť vodou, energiou, znižovať množstvo a triediť odpad, chrániť lesy, starať sa o zeleň
 • Nakupovať lokálne potraviny, neplytvať potravinami, konzumovať viac jedál rastlinného pôvodu, podporovať produkty ekologického poľnohospodárstva
 • Obe možnosti

 • 50%
 • 20%
 • 33%

 • Vojnové konflikty, klimatická zmena, prírodné katastrofy, nedostatok jedla
 • Kvalitnejšie životné podmienky
 • Možnosť vzdelávať sa


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood