Facebook Statistics

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH

19-12-2011
ktoré verejný obstarávateľ, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, realizoval v období od 01. 10. 2011 do 31. 12. 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur

15-07-2011
podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood