Facebook Statistics
Značka Kvality

Slovenský poľnohospodársky produkt je produkt, ktorý  bol vypestovaný alebo zberaný v Slovenskej republike alebo cielene získaný v Slovenskej republike od zvierat znáškou, zo zabitých chovaných zvierat alebo z voľne žijúcich zvierat lovom alebo z farmového chovu zveri.

Slovenská potravina je potravina, na výrobu ktorej najmenej 75 % surovín a prísad z celkového množstva surovín použitých na jej výrobu pochádza zo  Slovenskej republiky a všetky fázy jej výrobného procesu sa uskutočňujú v Slovenskej republike.
Potravinu možno označiť slovami „Vyrobené na Slovensku“, ak všetky fázy jej výrobného procesu sa uskutočňujú v Slovenskej republike. Všetky produkty označené Značkou kvality SK tiež spĺňajú podmienky Slovenskej potraviny.