Facebook Statistics
Značka Kvality
Stanovisko VÚP k hybridom geneticky modifikovanej kukurice

28-05-2008
pre umiestnenie na trh potravín, krmív a zložiek potravín pozostávajúcich z týchto kultivarov, alebo ho obsahujúcich alebo potravín a krmív z neho vyrobených v zmysle smernice Európskeho parlamentu 2001/18/ES a rozhodnutím Rady 202/811/ES


Stanovisko VÚP k rokovaniu Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat

28-05-2008
k návrhu rozhodnutia komisie o zrušení rozhodnutia č. 200/317/EC o bezpečnostných opatreniach nepovolenej geneticky modifikovanej kukurici Bt 10


Stanovisko VÚP k hybridu geneticky modifikovanej kukurice 1507 x NK603

28-05-2008
pre umiestnenie na trh potravín, krmív a zložiek potravín pozostávajúcich z tohto kultivaru, alebo ho obsahujúcich alebo potravín a krmív z neho vyrobených v zmysle Nariadenia EC 1829/2003

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood