Facebook Statistics
Značka KvalityVYHLÁŠKA 163/2014

07-11-2014
o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa

VYHLÁŠKA č. 375/2011 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

01-06-2012
z 1. novembra 2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky

Zákon č. 349/2011 Z. z.

15-02-2012
zo 14.9.2011, ktorým sa meniía dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v zneni neskorších predpisovNariadenie Rady (ES) č. 1234/2007

11-02-2012
z 22.10.2007 o vytvorení jednotnej spoločnej organizácii trhov