Facebook Statistics
Značka Kvality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 100/2016 Z.z.

23-03-2016
z 27. januára 2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z.,ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011

22-02-2012
z 19. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011

22-02-2012
z 19. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá