Facebook Statistics
Značka Kvality


VYHLÁŠKA č. 343/2016 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 8.decembra 2016 o niektorých výrobkoch z mlieka

08-02-2017
Foto: VYHLÁŠKA č. 343/2016 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 8.decembra 2016 o niektorých výrobkoch z mliekaCieľom znenia je ustanoviť požiadavky na výrobu a na dovoz niektorých výrobkov z mlieka, na manipuláciu s nimi, ako aj na ich uvádzanie na trh. Ide o výrobkové skupiny mliečnych výrobkov, ktoré nie sú ošetrené predpismi EÚ.VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 43/2012

01-06-2012
z 26. januára 2012 o zahustenom mlieku, sušenom mlieku, kazeínoch a kazeinátoch