Facebook Statistics
Značka Kvality

Vyhláška MPRV SR č. 18/2012 Z. z.

16-07-2015
o identifikácii a registrácii oviec a kôz

Vyhláška MPRV SR č. 17/2012 Z. z.

16-07-2015
o identifikácii a registrácii ošípaných

Vyhláška MP SR č. 453/2006 Z. z.

13-02-2015
o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Vyhláška MPRV SR č. 292/2013 Z. z.

26-01-2015
o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu

Vyhláška MPRV SR č. 342/2013 Z. z.,

26-01-2015
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov

Vyhláška MPRV SR č. 421/2013 Z. z.,

26-01-2015
ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri

Vyhláška MPRV SR č. 477/2013 Z. z.,

26-01-2015
ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín

Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z. z.,

26-01-2015
ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Vyhláška MPRV SR č. 127/2012 Z. z.

26-01-2015
o označovaní potravín

Vyhláška MPRV SR č. 30/2014 Z. z.

24-03-2014
o požiadavkách na nápoje

Vyhláška MPRV SR č. 29/2014 Z. z.

24-03-2014
o majonézach a majonézových výrobkoch

Vyhláška MPRV SR č. 24/2014 Z. z.

24-03-2014
o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood