Facebook Statistics
Značka Kvality

Všeobecná informácia

Svetový potravinový program (World Food Programme - WFP) je najväčšou humanitárnou medzinárodnou organizáciou na svete na poskytovanie potravinovej pomoci v systéme Organizácie spojených národov, ktorá bojuje proti hladu v menej rozvinutých krajinách s kritickým nedostatkom potravín. WFP sa v posledných rokoch transformoval z poskytovania priamej potravinovej pomoci na poskytovanie podpory pri obstarávaní potravín v závislosti od konkrétneho kontextu. Do kontraktov vstupuje len s registrovanými priamymi dodávateľmi, pričom základnými kritériami pri výbere dodávateľa sú cena a dopravné náklady do cieľovej krajiny. V praxi WFP pri verejnom obstarávaní uprednostňuje dodávky potravín z rozvojových krajín. Financovanie programu je na 100% dobrovoľné. Výkonná rada dohliada na humanitárne a potravinové rozvojové aktivity WFP. Stretáva sa trikrát ročne v Ríme.

www.wfp.org

Stálou predstaviteľkou SR pri WFP je Zora Weberová.

Kontakt:

Rezortná koordinátorka
Mgr. Terézia Kramolišová
Odbor zahraničnej koordinácie
Tel: 02/59266 286
Email: [email protected]

Zora Weberová
Stála predstaviteľka SR pri FAO a WFP
Veľvyslanectvo SR v Talianskej republike
Via dei Colli della Farnesina 144, lotto 6,
00135 Roma
Italy
Tel: 0039 3393718432
E-mail: [email protected]