Facebook Statistics
Značka KvalityWorkshop k Národnému akčnému plánu na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov

09-02-2021
Prihlásenie na workshop je možné do 12. februára 2021 prostredníctvom registračného formulára.

Semináre „Aktuálne rastlinolekárske riziká“

12-06-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym zorganizovalo tri regionálne semináre zamerané na aktuálne rastlinolekárske riziká.