Facebook Statistics
Značka KvalityWorkshop k Národnému akčnému plánu na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov

09-02-2021
Prihlásenie na workshop je možné do 12. februára 2021 prostredníctvom registračného formulára.

Semináre „Aktuálne rastlinolekárske riziká“

12-06-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym zorganizovalo tri regionálne semináre zamerané na aktuálne rastlinolekárske riziká.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood