Facebook Statistics
Značka Kvality

V roku 2022 sa v Slovenskej republike nepestujú geneticky modifikované rastliny

10-11-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov oznamuje, že v roku 2022 sa v Slovenskej republike nepestovali žiadne geneticky modifikované rastliny.

V roku 2021 sa v Slovenskej republike nepestujú geneticky modifikované rastliny

15-11-2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov oznamuje, že v roku 2021 sa v Slovenskej republike nepestovali žiadne geneticky modifikované rastliny.

V roku 2020 sa v Slovenskej republike nepestujú geneticky modifikované rastliny

06-06-2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov oznamuje...

V roku 2019 sa v Slovenskej republike nepestujú geneticky modifikované rastliny

06-06-2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov oznamuje...

V roku 2018 sa v Slovenskej republike nepestovali žiadne geneticky modifikované rastliny

15-08-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov oznamuje...

V roku 2017 sa v Slovenskej republike nepestovali žiadne geneticky modifikované rastliny

24-11-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov oznamuje...

Informácia o vysiatej ploche geneticky modifikovanej kukurice MON 810 v roku 2016

30-05-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov ...

Informácia o vysiatej ploche geneticky modifikovanej kukurice MON 810 v roku 2015

06-08-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov nasledovnú informáciu ...

Informácia o ploche autorizovaných geneticky modifikovaných vyšších rastlín osiatych v Slovenskej republike v roku 2014

11-07-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov nasledovnú informáciu...

Informácia o ploche autorizovaných geneticky modifikovaných vyšších rastlín osiatych v Slovenskej republike v roku 2013

19-06-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov nasledovnú informáciu...

Informácia o ploche autorizovaných geneticky modifikovaných vyšších rastlín osiatych v Slovenskej republike v roku 2012

19-06-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov nasledovnú informáciu...

Informácia o osiatych plochách autorizovaných geneticky modifikovaných plodín v roku 2011

12-07-2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje podľa §8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov nasledovnú informáciu...

Informácia o pestovaní geneticky modifikovanej kukurice MON 810 v Slovenskej republike v roku 2010

15-07-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR zverejňuje podľa §8 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín...