Facebook Statistics
Značka Kvality

FAQ – Verejná osobná doprava

21-12-2021
kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

FAQ – Cesty

21-12-2021
kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76

FAQ - Sociálne služby/Jasle

30-11-2021
kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

FAQ - Stredné školy

02-11-2021
kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68

FAQ - Cyklotrasy REACT

24-09-2021
kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

FAQ – Základné školy BSK – PO7

10-08-2021
kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73

FAQ – Materské školy č. 67

10-08-2021
kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

FAQ-ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

22-04-2021
kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

FAQ – CESTY

20-09-2019
kód výzvy: IROP - PO1-SC11-2019-44

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood