Facebook Statistics

Kontakty

Sekcia SO pre IROP PO3

Sekretariát:

Martina Laššáková
asistentka
Tel.:    +421 2 20 482 802
e-mail: [email protected]

Odbor implementácie

Ing. Bronislava Dusíková
riaditeľka odboru
Tel.:    +421 2 20 482 810
e-mail: [email protected]

Oddelenie kontroly verejného obstarávania

PhDr. Marián Kocan
vedúci oddelenia
Tel.:    +421 2 20 482 808
e-mail: [email protected]

Odbor kontroly a metodiky

Ing. Renáta Pečová
riaditeľka odboru
Tel.:    +421 2 20 482 823
e-mail: [email protected]