Facebook Statistics

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

Africký mor ošípaných - aktuálny vývoj situácie ku dňu: 14.09.2020

14-09-2020

Tlačová správa

Africký mor ošípaných (AMO) bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aktuálne informuje o vývoji situácie.

Aktuálna situácia vývoja AMO na Slovensku ku dňu 14.09.2020

Pozitívne prípady evidujeme v okrese Trebišov, Michalovce, Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava a okres Rimavská Sobota

Počet pozitívnych diviakov: celkom 257 ks!

 

 • 262. nález - dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, KÚ Višňov. PR: Bačkov, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.09.2020
 • 261. nález - dospelý diviak, samica; PO BEREK PR: Lúky, KÚ Bočiar, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 09.09.2020
 • 260. nález - diviača, samica; PZ JASTRAB; KÚ Veľká Ida, PR: Ida, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania dátum konfirmácie: 08.09.2020
 • 259. nález - dospelý diviak, samica; PZ Dohoda Bačkov, PR: Bačkov, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 04.09.2020
 • 258. nález - diviača, samec; PZ Lužná Malé Trakany, PR: Malé Trakany, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 04.09.2020
 • 257. nález - diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 03.09.2020
 • 256. nález - diviača, samec; ZVPP Svätý Hubert, PR: Svätý Hubert, KÚ Janík, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 02.09.2020
 • 255. nález - diviača, samec; ZVPP Svätý Hubert, PR: Svätý Hubert, KÚ Janík, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 31.08.2020
 • 254. nález - diviača, PZ SPZ Kaňapta Buzica, PR: Ružový dvor, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 26.08.2020
 • 253. nález - diviača, PZ Kaňapta Buzica, PR: Ružový dvor, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 26.08.2020
 • 252. nález - diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 26.08.2020
 • 251. nález - diviak-lanštiak, Poľovné združenie Topoľ, Mokrance PR: Topoľ, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 24.08.2020
 • 250. nález - diviača, samec, PZ Breza, Rešica, PR: Bakoň okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 24.08.2020
 • 249. nález - diviača, samica; PZ Lužná Malé Trakany, PR: Malé Trakany, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 21.08.2020
 • 248. nález - diviača, PZ Slanská dolina; Slanec; PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 18.08.2020 
 • 247. nález - diviak-lanštiak, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 14.08.2020
 • 246. nález - diviača, PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 14.08.2020
 • 245. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 244. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynut;ý dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 243. nález - dospelý diviak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 242. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 241. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 240. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 239. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 238. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 10.08.2020
 • 237. nález - diviača, samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 06.08.2020
 • 236. nález - dospelý diviak, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 05.08.2020
 • 235. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania; dátum konfirmácie: 05.08.2020
 • 234. nález - diviača, samec; PZ Slanská Slanec PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania; dátum konfirmácie: 05.08.2020
 • 233. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania; dátum konfirmácie: 05.08.2020
 • 232. nález - diviača, samec; PZ Peder, PR: Bodnárka, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 04.08.2020
 • 231. nález - diviača, samica; PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica (1725) , okr. Trebišov; ulovený so zmenami správania; dátum konfirmácie: 03.08.2020
 • 230. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený so zmenami správania; dátum konfirmácie: 03.08.2020
 • 229. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 03.08.2020
 • 228. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slančík, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 03.08.2020
 • 227. nález - dospelý diviak, samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 29.07.2020
 • 226. nález - diviača, samec; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 28.07.2020
 • 225. nález - dospelý diviak samica; PZ Slanská dolina Slanec, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 29.07.2020
 • 224. nález - diviača, samec; PZ Slanská Dolina Slanec, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 31.07.2020
 • 223. nález - diviak-lanštiak, samica, Poľovnícke združenie Hrhov, PR: PZ Hrhov, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 28.07.2020
 • 222. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovnícky spolok BAGJAŠ Tornaľa, PR: Bagľaš Tornaľa, okr. Rimavská Sobota, ulovený; dátum konfirmácie: 27.07.2020
 • 221. nález - dospelý diviak, samica; Poľovnícke združenie Domica Kečovo, PR: Kečovo, okr. Rožňava; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.07.2020
 • 220. nález - diviača, samec; Poľovnícka spoločnosť Legiňa, PR: Luhyňa, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania, dátum konfirmácie: 20.07.2020
 • 219. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý, dátum konfirmácie: 17.07.2020
 • 218. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Pokrok Zemplín, PR: Pokrok, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania, dátum konfirmácie: 14.07.2020
 • 217. nález - diviača, samica; PZ Slanská dolina, KÚ Slanské Nové Mesto, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý, dátum konfirmácie: 30.06.2020
 • 216. nález - diviača, samica; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 23.06.2020
 • 215. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 22.06.2020
 • 214. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.06.2020
 • 213. nález - diviača, samec, Mestské lesy Košice, a.s., PR: Čermeľ, okr. Košice mesto ( Košice I), nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 11.06.2020
 • 212. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 09.06.2020
 • 211. nález - diviača, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť, PR: Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 08.06.2020
 • 210. nález - diviača, samec; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 08.06.2020
 • 209. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Boťany, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum; konfirmácie: 02.06.2020
 • 208. nález - dospelý diviak, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Boťany, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum; konfirmácie: 02.06.2020
 • 207. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum; konfirmácie: 02.06.2020
 • 206. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 02.06.2020
 • 205. nález - diviak-lanštiak, samec; Tokajská poľovnícka spoločnosť , PR: Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 29.05.2020
 • 204. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 27.05.2020
 • 203. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 25.05.2020
 • 202. nález - dospelý diviak, samica; PZ KELECSENYI, PR: Kelečeny, Kap. Kľačany, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 22.05.2020
 • 201. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 20.05.2020
 • 200. nález - dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 20.05.2020
 • 199. nález - dospelý diviak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 20.05.2020
 • 198. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 19.05.2020
 • 197. nález - diviača, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 19.05.2020
 • 196. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 13.05.2020
 • 195. nález - diviak-lanštiak, samec, PZ Hubert Kuzmice, PR: Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 194. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 193. nález - diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 192. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 191. nález - dospelý diviak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 190. nález - diviak-lanštiak; WH Danubius s r.o. Leles, PR: Norbertus, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 07.05.2020
 • 189. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ KELECSENYI, PR: Kelečeni okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 188. nález - diviača; PZ KELECSENYI, PR: Kelesceni okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 187. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 186. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 185. nález - dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 184. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 183. nález - diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 182. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 181. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina- Genciovka, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 180. nález - diviak-lanštiak, samica; PS Bamara BREHOV PR:Brehov, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 179. nález - diviača, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 05.05.2020
 • 178. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 05.05.2020
 • 177. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovnícky spolok BEREK Bačka, PR: Bačka, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 176. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 175. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Sova, Kráľovský Chlmec, PR: Streda nad Bodrogom, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 174. nález - diviača; samec, PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 173. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 172. nález - diviak-lanštiak, samica, PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 171. nález - dospelý diviak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 170. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 169. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 168. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec BREZINA, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 167. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec BREZINA, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 166. nález - diviak-lanštiak, samicac; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 165. nález - diviača, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 164. nález - dospelý diviak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 163. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 162. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 161. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 160. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Družba Nižná Myšľa, PR: Barónsky kút, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 159. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 27.04.2020
 • 158. nález - dospelý diviak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 27.04.2020
 • 157. nález - dospelý diviak, samica; PZ Nimród, PR: Dobrá-Biel, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum; konfirmácie: 22.04.2020
 • 156. nález - diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 155. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 154. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 153. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 152. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 151. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 150. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 149. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 148. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 147. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR:PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 146. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 145. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 144. nález - dospelý diviak, samica; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 143. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 142. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 141. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 140. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 139. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 138. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 137. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec BREZINA,PR: Brezina, lok.: Pisková Baňa okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 16.04.2020
 • 136. nález - diviak-lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR: Slanské lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 16.04.2020
 • 135. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Hubert Kuzmice, PR:PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 16.04.2020
 • 134. nález - diviak-lanštiak, samica PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 133. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 132. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania;  dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 131. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien;  správania dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 130. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania;  dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 129. nález - dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý;  dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 128. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý;  dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 127. nález - dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske Vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý;  dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 126. nález - diviak-lanštiak, PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý;  dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 125. nález - diviak-lanštiak, samec; OVRB Kojonna, PR: Kojonna, okr. Michalovce; ulovené bez zmien správania; dátum konfirmácie: 14.04.2020
 • 124. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 14.04.2020
 • 123. nález - diviak-lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., PR: Slanské lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý;  dátum konfirmácie: 09.04.2020
 • 122. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Hubert-Kuzmice, PR: Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 08.04.2020
 • 121. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Hubert-Kuzmice, PR: PZ Hubert-Kuzmice, okr. Trebišov; ulovené so zmenami správania;  dátum konfirmácie: 08.04.2020
 • 120. nález - diviak-lanštiak, samec, PZ Lipovec BREZINA, PR: Minárska Lúka; okr. Trebišov, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 07.04.2020
 • 119. nález - diviak-lanštiak; PZ Slanská Dolina, PR: Slanská dolina, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý;  dátum konfirmácie: 07.04.2020
 • 118. nález - dospelý diviak, samec; PO LAPSus Veľké Kapušany, PR: Corpus, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý;  dátum konfirmácie: 07.04.2020
 • 117. nález - diviača, samica; PS Ticce Zatín, PR: č. 21 Zatín, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý;  dátum konfirmácie: 03.04.2020
 • 116. nález - diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 02.04.2020
 • 115. nález - diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 02.04.2020
 • 114. nález - diviača-samica, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 02.04.2020
 • 113. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, lok.: Pod Malým Lipovcom, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 31.03.2020
 • 112. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 31.03.2020
 • 111. nález - diviak-lanštiak, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť, PR  Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania; dátum konfirmácie: 30.03.2020
 • 110. nález - diviak- lanštiak, samica; PZ Hubert, Kuzmice, PR Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 30.03.2020
 • 109. nález - dospelý diviak, samec; Poľovnícky spolok HEČKA, PR: P.S. Hečka, Kazimír, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 27.03.2020
 • 108. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 26.03.2020
 • 107. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 26.03.2020
 • 106. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 26.03.2020
 • 105. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovnícka spoločnosť TICCE Zatín, PR č.21 Zatín; okr. Trebišov; ulovený, bez zmien správania;  dátum konfirmácie: 25.03.2020
 • 104. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, lokalita: Zornica, okr. Trebišov; uhynuté-nájdené;  dátum konfirmácie: 25.03.2020
 • 103. nález - diviak-lanštiak, samec, PZ Erena Beša, okr. Michalovce, ulovený, bez zmien správania;  dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 102. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 101. nález - dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý;  dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 100. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý;  dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 99. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina, Berekyňa, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 18.03.2020
 • 98. nález - dospelý diviak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 97. nález - diviača, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 96. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 95. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 94. nález - diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 93. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 92. nález - dospelý diviak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 91. nález - diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 90. nález - diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 89. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 88. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 87. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 86. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 85. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 84. nález - diviak-lanštiak, PZ Slanská Dolina, Slanec, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 83. nález - dospelý diviak, samec, PZ Latorica, PR Latorica-Čičrovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 13.03.2020
 • 82. nález - diviača, samica, PZ Hubert-Kuzmice, PR Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, uhynuté-nájdené; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 81. nález – diviak - lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita: Záhumie, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 80. nález - dospelý diviak, samec; PZ Helmec, Zemplínska Nová Ves, PZ Helmec, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 79. nález - dospelý diviak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 78. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 77. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 76. nález - dospelý diviak, samec; PZ Helmec, Zemplínska Nová Ves, PR Zemplínska Nová Ves okr. Trebišov, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 75. nález - diviak-prasa, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 74. nález - diviak-prasa, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I, okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 73. nález - diviak-prasa, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 72. nález - diviak-prasa, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 71. nález - dospelý diviak -samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 70. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 69. nález – diviak - prasa, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený - uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 68. nález – diviak - prasa, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice - okolie, nájdený - uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 67. nález - diviak-prasa, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice - okolie, nájdený - uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 66. nález - diviačia, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice - okolie, nájdený - uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 65. nález - diviak, prasa, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený - uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 64. nález - diviačia, samica, Lesy SR, š.p. Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice - okolie; nájdený - uhynutý; dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 63. nález – diviak - prasa, samec, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, PR Slánske lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený - uhynutý ;dátum konfirmácie: 10.03.2020
 • 62. nález - dospelý diviak - samica, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, PR: Slánske lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený - uhynutý; dátum konfirmácie: 10.03.2020
 • 61. nález – diviak - prasa, samica; Poľovnícke združenie Slanská dolina, Slanec, okr. Košice-okolie, nájdené-  uhynuté; dátum konfirmácie: 05.03.2020
 • 60. nález - diviak-  prasa, samica; Poľovnícke združenie Slanská dolina, Slanec, okr. Košice-okolie, nájdené – uhynuté; dátum konfirmácie: 05.03.2020
 • 59. nález - dospelý diviak, samica; Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov; nájdené – uhynuté; dátum konfirmácie: 03.03.2020
 • 58. nález – diviak - prasa, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, okr. Košice-okolie, PR Slánske lesy I; uhynuté - nájdené; dátum konfirmácie: 02.03.2020
 • 57. nález - dospelý diviak, samica, PZ Nomša Zemplínska Teplica, okr. Trebišov, uhynuté - nájdené; dátum konfirmácie: 28.02.2020
 • 56. nález - dospelý diviak, samica, PZ Slanská Dolina, Slanec, okr. Košice-okolie; uhynuté – nájdené; dátum konfirmácie: 26.02.2020
 • 55. nález – diviak - lanštiak, samica, PZ Domaška, Trstená pri Hornáde, okr. Košice-okolie; uhynuté - nájdené; dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 54. nález - dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť Bažant - Trebišov, okr. Trebišov; uhynuté – nájdené; dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 53. nález – diviak - prasa, samica, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté - nájdené; dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 52. nález - dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť Bažant - Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté – nájdené; dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 51. nález - dospelý diviak, samica, Poľovnícka spoločnosť Bažant - Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté - nájdené; dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 50. nález – diviak - lanštiak, Poľovnícka spoločnosť Bažant - Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté – nájdené; dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 49. nález - diviak-prasa, samica, PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, nájdené, uhynuté; dátum konfirmácie: 24.02.2020
 • 48. nález – diviak-prasa - PO LAPSus Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené, dátum konfirmácie: 17.02.2020
 • 47. nález - diviak-prasa, samec, PZ Domaška, Trstená pri Hornáde, okr. Košice-okolie, ulovené so zmenami správania, dátum konfirmácie: 17.02.2020
 • 46. nález - dospelý diviak, samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, nájdení, uhynuté, dátum konfirmácie: 14.02.2020
 • 45. nález - diviak, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, uhynutý, nájdený, dátum konfirmácie: 31.01.2020
 • 44. nález – diviak - prasa, samec- OVRB Kojonna, Veľké Raškovce, okr. Michalovce, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 29.01.2020
 • 43. nález – diviak - prasa, samica, PZ Nimród, Dobrá-Biel, okres Trebišov, uhynuté, nájdené, dátum konfirmácie: 29.01.2020
 • 42. nález – diviak - lanštiak; PZ Diana Bracovce, okr. Michalovce, uhynutý – nájdený, dátum konfirmácie: 22.01.2020
 • 41. nález – dospelý diviak- samica, PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý, dátum konfirmácie: 21.01.2020
 • 40. nález – diviak - lanštiak; PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý, dátum konfirmácie: 21.01.2020
 • 39. nález – diviak - samec-lanštiak – SPZ - Poľovný revír Hornád, Trstená Pri Hornáde, okr. Košice- okolie; ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 17.01.2020
 • 38. nález – diviak - samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 15.01.2020
 • 37. nález – diviak - samec, lanštiak, PZ Čajka Trebišov II, nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 14.01.2020
 • 36. nález - diviak- prasa, PZ Latorica, Čičarovce, okr. Michalovce, ulovené dátum konfirmácie: 09.01.2020
 • 35. nález – diviak-lanštiak, PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 09.01.2020
 • 34. nález – diviak - lanštiak - PZ Nimród-Dobrá-Biel, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 08.01.2020
 • 33. nález – diviak - samica, lanštiak, WH Danubius, Norbertus, PR Leles, okr. Trebišov- zrazené – uhynuté, dátum konfirmácie: 03.01.2020
 • 32. nález - diviak, dospelý, samica, KÚ Čičarovce, PR Latorica - Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený, uhynutý, dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 31. nález - dospelý diviak, samec, KÚ Čičarovce, PR Latorica - Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený, uhynutý, dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 30. nález – diviak - prasa, samica , KÚ Čičarovce, PR Čičarovce; okr. Michalovce, nájdené, uhynuté, dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 29. nález - diviak- lanštiak, samica - SPK Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce; uhynuté nájdené, dátum konfirmácie: 17.12.2019
 • 28. nález – diviak, prasa, samec; PO Vlčia Hora Cejkov, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 10.12.2019
 • 27. nález – diviak, prasa, samica; PS Ticce Zatín, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 09.12.2019
 • 26. nález – diviak-lanštiak, samica,; PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené, dátum konfirmácie: 09.12.2019
 • 25. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Čajka, Sečovce, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené, dátum konfirmácie: 05.12.2019
 • 24. nález - PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, dospelý diviak, uhynuté, nájdené: dátum konfirmácie: 2.12.2019
 • 23. nález - PZ Latorica Sziget, Leles ,okr. Trebišov, diviak-prasa, ulovené, dátum konfirmácie 21.11.2019
 • 22. nález - PZ Latorica Čičarovce, samica, lanštiak, ulovené, dátum konfirmácie : 14.11.2019
 • 21. nález -PR Boťany, Leles, okr. Trebišov, diviak- prasa, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 4.11.2019
 • 20. nález - PZ Čajka Sečovce, KÚ Trebišov, poľovný revír PZ Čajka, diviak - lanštiak, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie: 29.10.2019
 • 19. nález – Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ Černochov, poľovný revír Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov, diviak- samec, ulovené so zmenami správania, dátum konfirmácie: 15.10.2019
 • 18. nález – PZ Lipovec, Brezina, KÚ Byšta , poľovný revír Brezina, diviak, samica, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 08.10.2019
 • 17. nález – PS Ticce Zatín, KÚ Zatín, okr. Trebišov, nájdený uhynutý diviak (samica), dátum konfirmácie: 3.10.2019
 • 16. nález – PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov, nájdený uhynutý diviak, dátum konfirmácie: 26.9.2019
 • 15. nález- SPK PO Veľké Kapušany, KÚ Veľké Kapušany, okr. Michalovce, poľovný revír Copus, nájdený uhynutý dospelý diviak, dátum konfirmácie 26.9.2019
 • 14. nález – PD Lingo Svätuše, Veľký Kamenec, okr. Trebišov, diviak - prasa – nájdené uhynuté, dátum konfirmácie: 26.9.2019
 • 13 nález - PO Pokrok Zemplín, KU Ladmovce, nájdený uhynutý diviak, dátum konfirmácie: 17.9.2019
 • 12 nález – PS Bamara, Brehov, KU Kucany, uhynutý, nájdený, samica, dátum konfirmácie: 2.9.2019
 • 10 a 11 nález - PS Ticce Zatín, KU Zatín, 2 nájdené uhynuté diviaky, 2 x samec, dátum konfirmácie: 30.8.2019
 • 9. nález - PO Pokrok Zemplín, KÚ Ladmovce, nájdený uhynutý diviak, samica, dátum konfirmácie: 30.8.2019
 • 6-8 nález - PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie – 3 nájdené uhynuté diviaky, dátum konfirmácie: 26.8.2019
 • 5 pozitívny nález - nájdený, uhynutý – PS Ticce Zatín, diviak lanštiak, dátum konfirmácie: 20.8.2019
 • 3 a 4. prípad - ulovené, PS Ticce Zatín, KU Zatín, oba ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti AMO – v susedných obciach boli potvrdené ohniská AMO v záhumienkových chovoch ošípaných. Dátum konfirmácie: 16.8.2019
 • 2. prípad - nájdený uhynutý, PS BAMARA Brehov, KU Cejkov , nájdený diviak je v oblasti kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípanýchDátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 1. prípad - V rámci monitoringu AMO u diviačej zveri sa v oblasti kde boli ohniská AMO v okrese Trebišov bol diagnostikovaný prvý pozitívny AMO u diviakov. Diviak vykazoval zmeny správania, bol ulovený poľovníkom a následne vzorka zaslaná na vyšetrenie do NRL vo Zvolene. Daná skutočnosť je dôležitým zistením, nakoľko diviak je zdrojom nákazy aj pre domáce ošípané. Miesto nálezu je poľovné združenie Svätuše, okres Trebišov , cca 7 km od spoločnej SK/HU hranice kde v oblastiach na maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie zisťovaný výskyt AMO u diviačej zveri ( od 1. januára 2019 spolu v Maďarsku viac ako 800 pozitívnych výsledkov). Národná expertná skupina pre africký mor ošípaných analyzuje situáciu a prijme opatrenia pokiaľ ide o manažment lovu najmä z pohľadu zistenia AMO u diviakov, ako možného zdroja nákazy, rezervoáru vírusu v uhynutých telách, resp. znižovania denzity diviačej populácie v danom regióne. Dátum konfirmácie: 8.8.2019

Počet ohnísk u domácich ošípaných: spolu 27 (z toho 16 ohnísk nákazy v roku 2020)!

 • 27. nález - súkromný drobnochovateľ, neregistrovaný chov(!), zdravotné problémy u výkrmových ošípaných, v chove 2 ošípané 170 a 150 kg, pozitívne testované ošípané na AMO, utratenie ošípaných 04.09.2020, chov z s nízkou úrovňou biologickej ochrany, výskyt v obci Hrušov cca 2 km od SK/HU hranice, dátum konfirmácie: 04.09.2020
 • 26. nález - chovateľ ošípaných v obci Nižný Žipov, v chove úhyn 300 kg kanca, pozitívne testovaný na AMO, depopulácia ohniska 4.9.2020 ( 5 ks prasníc, 17ks výkrm a 10 odstavčiat) dátum konfirmácie: 04.09.2020
 • 25. nález - súkromný chovateľ ošípaných, obec Malé Ozorovce, v chove úhyn cca 120 kg ošípanej, laboratórne potvrdený AMO; na danej adrese v chove, ostávajúce ošípané v ohnisku ( 1 prasnica +7 ciciakov + 5 výkrmových ošípaných) depopulované dňa 04.09.2020; dátum konfirmácie: 02.09.2020
 • 24. nález - súkromný drobnochovateľ v obci Michaľany, odber vzoriek ošípanej počas domácej zabíjačky, laboratórne potvrdený AMO, ošípaná bez klinických príznakov; ostávajúce 2 ošípané na adrese potvrdenia nákazy depopulované; dátum konfirmácie: 02.09.2020
 • 23. nález - súkromný drobnochovateľ v obci Streda nad Bodrogom, ošípaná náhle uhynula, laboratórny výsledok potvrdil AMO v chove; ostávajúca 1 ošípaná patriaca rodinnému príslušníkovi usmrtená, ohnisko depopulované; dátum konfirmácie: 02.09.2020
 • 22. nález - výskyt u súkromného chovateľa v obci Zemplínske Hradište, okr. Trebišov; vzorka odobratá v chove v rámci monitoringu afrického moru ošípaných v pásme pozorovania- teda v 10 km pásme potvrdeného výskytu AMO u domácich ošípaných; V chove bolo 11 ošípaných, uhynutý kanec bol pozitívne testovaný na AMO. Spolu 10 ošípaných ( 1 prasnica a 9 odstavčiat) bolo utratených dňa 27.08.2020. Dátum konfirmácie: 27.08.2020
 • 21. nález - súkromný chov ošípaných, v obci Zemplínska Nová Ves - Úpor, v chove zdravotné problémy ošpaných, 4 ošípané z toho 1 kanec a 1 prasnica, depopulácia 26.8.2020; dátum konfirmácie: 26.08.2020
 • 20. nález - chov ošípaných u súkromného chovateľa v obci Zemplínska Nová Ves, časť Úpor, v chove je 22 ošípaných z toho 1 kanec a 3 prasnice, začiatkom 35. týždňa roku 2020 pozorované zdravotné problémy u ošípanej, vzorka odoslaná na vyšetrenie 24.8.2020, potvrdenie 25.08.2020, opatrenia prijaté vrátane depopulácie ohniska nákazy, dátum konfirmácie: 25.08.2020
 • 19. nález - farma Agropodniku Slamoz - farma Čalovka – Zemplínska Teplica, okr. Trebišov. V chove 221 ošípaných; dátum konfirmácie: 08.08.2019
 • 18. nález - registrovaný chov v obci Zemplínsky Branč, v chove 26 ošípaných, pozorované zdravotné problémy u ošípaných a kožné zmeny; odber vzoriek potvrdil nákazu AMO. Následná depopulácia ohniska, cca 4 km od ohniska v Zemplínskom Hradišti potvrdenom 17.08.2020 dátum konfirmácie: 08.08.2019
 • 17. nález - chov v obci Mokrance; malý registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 15 ks ošípaných (z toho 3 prasnice); približne 6 km od predchádzajúceho ohniska v obci Janík a v oblasti kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych potvrdení AMO vírusu v populácii diviakov. U 1 prasnice pozorované zdravotné problémy – potrat (abortus), potvrdená nákaza AMO, depopulácia ohniska a kontaktných chovov realizovaná. dátum konfirmácie: 08.08.2019
 • 16. nález - chov v obci Luhyňa; komerčný chov ošípaných s celkovým počtom 380 ošípaných (z toho 35 prasníc). U 1 prasnice pozorované zdravotné problémy a prasnica následne náhle uhynula. Privolaní súkromní a úradní veterinárni lekári vykonali odber vzoriek a pitvu uhynutej ošípanej. Následne úhyn ďalších 2 prasníc a viacero zvierat prejavovalo príznaky afrického moru ošípaných. Všetky uhynuté ošípané boli prevzaté kafilerickým podnikom na neškodné odstránenie. Depopulácia ošípaných v chove následne po potvrdení nákazy zrealizovaná. dátum konfirmácie: 08.08.2019
 • 15. nález - registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 16 ošípaných (z toho 2 prasnice), obec Zemplínske Hradište, V chove ochorela prasnica, ktorá následne uhynula.Kontaktné zidentifikované chovy ošípaných depopulované dátum konfirmácie: 08.08.2019
 • 16. nález – obec Zemplínske Hradište, dátum konfirmácie: 17.08.2019
 • 15. nález – obec Luhyňa -  komerčný chov ošípaných, dátum konfirmácie: 17.08.2019
 • 14. nález - ohnisko nákazy je v obci Veľké Trakany, okr. Trebišov, cca 1 km od maďarskej hranice. Dátum konfirmácie: 12.08.2019
 • 13. nález - obec Janík, okr. Košice-okolie, súkromný chovateľ, záhumienkový chov, 20 ošípaných v chove; ku dňu potvrdenia nákazy 5 ošípaných uhynulo; ošípané pospávali neprijímali krmivo, pitva ošípaných (výrazne zväčšená tmavá slezina) poukázala na nákazu AMO, dátum konfirmácie: 08.08.2019
 • 12. prípad - (prvý nález v roku 2020) - obec Čierna, okr. Trebišov, súkromný chovateľ, záhumienkový chov, 2 ošípané v chove; ošípané mali zvýšenú telesnú teplotu a neprijímali krmivo, následne úhyn oboch ošípaných, dátum konfirmácie: 10.07.2020
 • 11. prípad - obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov 1 úhyn, viac ošípaných sa v chove nenachádzalo. Dátum konfirmácie: 19.8.2019
 • 10. prípad - obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov, z 3 ošípaných 1 uhynula. Dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 9. prípadobec Rad – časť Hrušov, neďaleko obce Rad, kde bol potvrdený nedávno 4 prípad, v záhumienkovom chove boli chované 3 ošípané, 1 uhynula. Dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 7. a 8 prípadobec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula. Dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 6. prípad - obec Svätá Mária , v susedstve prípadu č. 5, v chove 3 kusy ošípaných, 1 uhynula. Dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 5. prípad - záhumienkový chov, obec Svätá Mária, časť Pavlovo, v chove 8 kusov ošípaných, 1 uhynula a vyšetrením diagnostikovaná prítomnosť vírusu AMO. Miesto výskytu je v rámci už vytýčeného ochranného pásma týkajúceho sa predchádzajúcich potvrdených ohnísk. I v tomto prípade prebieha epizootologické šetrenie. V danej obci prebehne utratenie ošípaných ako v ohnisku tak v kontaktných chovoch. Dátum konfirmácie: 13.8.2019
 • 4. prípad - ošípaná u súkromného chovateľa v obci Rad, okres Trebišov, vzdialenosť od ostatných prípadov je niekoľko km. V chove bola chovaná iba jedna ošípaná, Indikované zdravotné problémy a zvýšená teplota. Zidentifikované kontaktné chovy, v obci kde prebehne utratenie ošípaných dňa 8.8.2019. Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie. Dátum konfirmácie: 6.8.2019
 • 3. prípad - u chovateľa v blízkosti druhého prípadu v obci Somotor, časť Nová Vieska pri Bodrogu . V záhumienkovom chove z 3 ošípaných 1 uhynula. Pred úhynom prejavovala klinické príznaky ochorenia - teplota, kožné zmeny. Ošípané v danej obci budú utratené a zaslané na vyšetrenie do referenčného laboratória vo Zvolene. Dátum konfirmácie: 6.8.2019
 • 2. prípad - Uhynutá ošípaná v obci Veľký Kamenec - vzorka zaslaná na laboratórne vyšetrenie do národného referenčného laboratória pre AMO na veterinárnom ústave vo Zvolene v rámci programu systému dohľadu a monitorovania afrického moru ošípaných. Ošípaná uhynula počas víkendu, 30.7.2019 potvrdené že príčinou úhynu bolo infikovanie vírusom afrického moru ošípaných. Pred úhynom ošípaná prejavovala zmeny zdravotného stavu ako zvýšená teplota, poruchy pohybového aparátu a kožné zmeny. V danom chove sa v čase úhynu nenachádzala žiadna iná ošípaná. Vzdialenosť od prvého miesta výskytu je cca 5,5 km, od spoločnej slovensko /maďarskej hranice cca 4 km. Realizované sú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy . Ošípané v obci Veľký Kamenec, podobne ako v obci Strážne budú utratené a neškodne odstránené vo veterinárnom asanačnom ústave. Cenzus ošípaných v obci prebieha Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie. Opatrenia zákazu chovu ošípaných podobne ako v obci Strážne budú vydané aj pre obec Veľký Kamenec. Dátum konfirmácie: 30.7.2019
 • 1. prípad - Ohnisko v obci Strážne, okr. Trebišov ( prvý výskyt AMO na území SR potvrdený 25.7.2019), depopulované ( 4 ošípané), v rámci opatrení za zabránenie šírenia nákazy boli utratené a neškodne odstránené všetky ošípané v obci dňa 30.7.2019. Od ošípaných boli odobraté vzorky krvi na zistenie či boli resp. neboli nakazené vírusom AMO. Na základe rokovania expertnej skupiny pre AMO boli odporúčané RVPS Trebišov vydať pre obec Strážne dodatočné opatrenia, vrátane zákazu chovu ošípaných v obci. 

Situácia v ďalších krajinách:

Rok 2020:

AMO diagnostikované u diviačej zveri v roku 2020 (ku dňu 08.09.2020, zdroj: ADNS EÚ, A.S.F.W.B.)

Belgicko 3
Bulharsko 408
Estónsko 43
Maďarsko 3455
Taliansko 32
Lotyšsko 204
Litva 158
Moldavsko 30
Poľsko 3152
Rumunsko 657
Slovensko 156
Srbsko 41
Ukrajina 4
CELKOM 8343 prípadov

 

AMO diagnostikované u domácich ošípaných v roku 2020 (ku dňu 08.09.2020, zdroj: ADNS EÚ)

Bulharsko 18
Grécko 1
Lotyšsko 3
Litva 3
Moldavsko 1
Poľsko 63
Rumunsko 603
Slovensko 16
Srbsko 12
Ukrajina 14
CELKOM 753 prípadov

 

Rok 2019:

AMO diagnostikované u diviačej zveri v roku 2019 (ku dňu 31.12.2019, zdroj: ADNS EÚ, A.S.F.W.B.)

Belgicko 481
Bulharsko 162
Estónsko 77
Maďarsko 1476
Taliansko 56
Lotyšsko 360
Litva 463
Poľsko 2402
Rumunsko 675
Ukrajina 11
CELKOM 6189 prípadov

 

AMO diagnostikované u domácich ošípaných v roku 2019 (ku dňu 31.12.2019, zdroj: ADNS EÚ)

Bulharsko 44
Taliansko 1
Lotyšsko 1
Litva 19
Poľsko 48
Srbsko 18
Rumunsko 1716
Ukrajina 42
CELKOM 1900 prípadov

 

Dôležité informácie pre verejnosť:

Mimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy!

V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR!

Vyhľadávanie oblastí, ktoré sú zaradené do zón v zmysle platnej legislatívy si môžete overovať/vyhľadávať tu: https://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3db65168d4ad4d829a38560d7f868aceAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood