Facebook Statistics

Podujatia

Agroenviroment a eko schémy ako súčasť novej zelenšej krajiny

10-07-2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás Pozýva na aktivitu s názvom: „Agroenvironment a eko schémy ako súčasť novej zelenšej krajiny“, ktorá sa uskutoční dňa 11.júla 2019 v priestoroch Mestskej Vinotéky v Pezinku.

Na účastníkov čaká bohatý program. Účasť je bezplatná, ale z organizačných dôvodov je nevyhnutná registrácia. Viac sa dozviete v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood