Facebook Statistics

Agrofilm 2019

30-09-2019

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná dnes v kongresovej sále Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra otvorila 35. ročník unikátneho festivalu Agrofilm, ktorý potrvá do soboty 5. októbra 2019. V tomto roku si môžete filmy pozrieť na 9 premietacích miestach v rámci celého Slovenska. Nielen v Lužiankach alebo v Nitre na oboch univerzitách SPU a UKF, ale aj na technickej univerzite vo Zvolene, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na Univerzite Komenského v Bratislave a v breznianskej synagóge.

Pribudla tiež spolupráca s Jesseniovou lekárskou fakultou  UK  v Martine, čo je z hľadiska prepojenia zdravia s poľnohospodárstvom a potravinami významným krokom. Festivalové filmy si tak nájdu študenta a mladého vedca na týchto univerzitách a ich odkaz tak nadobudne nový rozmer.

Festival sa otvára v čase, kedy sa skončil globálny klimatický summit, ktorého cieľom bolo dosiahnuť dohodu na zintenzívnenie opatrení proti globálnemu otepľovaniu. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a výroba potravín veľmi úzko súvisia s klimatickými zmenami, pričom nezastupiteľnú úlohu v riešení otázok  udržateľnosti má veda a výskum. Je preto samozrejmé, že aj v tohtoročnom filmovom festivale nájdeme filmy s rôznymi témami, pričom ich filmové spracovanie slovom i obrazom môže priniesť inšpiratívne riešenia. Tvorcovia z 28 krajín a zo všetkých obývaných kontinentov ich prihlásili dovedna 102.

Významným dňom bude streda 2. októbra, kedy sa bude konať obľúbené sprievodné podujatie Agrofilmu – diskusné fórum. V tomto roku na tepe dňa  s názvom „Musia potraviny končiť v koši?". Bude sa diskutovať o tom, ako obmedziť plytvanie potravinami, ako redukovať odpad z potravín a zužitkovať aj to, čo sa dnes likviduje, resp. odchádza z výroby ako odpad. K tejto téme inšpirovali mimoriadne alarmujúce fakty o potravinovom odpade, napr. že 30 % potravín sa stratí počas produkcie alebo spracovania, 1/3 potravín skončí v koši, 19 kg potravín na osobu sa ročne stratí prevážaním potravín z veľkých vzdialeností a ¼ ušetrených vyhodených potravín nakŕmi všetkých hladujúcich ľudí.

Základom diskusného fóra budú reportáže, natočené štábom Farmárskej revue. Prezentujúci ich doplnia o ďalšie fakty, návrhy, postoje a informácie, ktoré nezachytila televízna kamera. Diskusné fórum bude v duchu tradícií festivalu  ukončené vernisážou obrazov autorov zo Združenia výtvarníkov nitrianskeho regiónu N ́8.

O ďalších sprievodných podujatiach, ako i celom programe festivalu sa dozviete na stránke agrofilm.sk a na facebookovej stránke festivalu. Tu budú priebežne publikované i fotografie a videá z jednotlivých festivalových dní.

Tešíme sa na Vašu návštevu!


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood