Facebook Statistics
Značka Kvality

AGROKOMPLEX 2012 – Minister Ľubomír Jahnátek privítal českého ministra poľnohospodárstva Petra Bendla a ďalšie zahraničné delegácie

27-08-2012

(Nitra-23.august 2012)

Petr Bendl, minister poľnohospodárstva Českej republiky, prijal pozvanie ministra Ľubomíra Jahnátka na slávnostné otvorenie 39. ročníka poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex a 7. Národnej výstavy hospodárskych zvierat do Nitry. Okrem prehliadky výstavy sa uskutočnilo aj bilaterálne rokovanie českých a slovenských zástupcov ministerstiev na úrovni štátnych tajomníkov, ktoré za slovenskú stranu viedol Štefan Adam, štátny tajomník MPRV SR a za českú stranu  Martin Hlaváček, námestník ministra poľnohospodárstva pre spoločnú poľnohospodársku a rybnú politiku ČR. Témami rokovania boli – problematika kvality potravinárskej produkcie uvádzanej na trh v ČR a SR, vzájomná spolupráca v rámci agendy EÚ, vzájomná spolupráca a súčinnosť dozorných orgánov (SVS ČR a SZPI), príprava legislatívy EÚ, vrátane národných právnych predpisov, výmena skúseností v oblasti fungovania potravinového reťazca so zreteľom na vzťah maloobchodných reťazcov a dodávateľov a vzájomná koordinácia aktivít obidvoch ministerstiev.

Minister Jahnátek privítal na výstave aj Gyulu Budaia, štátneho tajomníka pre parlamentné záležitosti Maďarska. Následné bilaterálne rokovania viedla s maďarskou delegáciou štátna tajomníčka Magdaléna Lacko-Bartošová, ktorá s ňou prerokovala aktuálne otázky a problémy v poľnohospodárstve v regionálnej i európskej oblasti.

Pozvanie ministra prijal a návštevu výstavy AGROKOMPLEX 2012 uskutočnil aj  mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SR Gu Ziping.

Na výstave AGROKOMPLEX 2012 sa zúčastnili aj partnerské delegácie a pozvaní hostia jednotlivých sekcií ministerstva, organizácii a zväzov z Bulharska, Francúzska, Ruska a mnohých ďalších krajín.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood