Facebook Statistics

Tlačové správy

Agrokomplex 2022 privítal viac ako 82 tisíc návštevníkov

22-08-2022

Brány 47. ročníka medzinárodnej výstavy poľnohospodárstva a potravinárstva - Agrokomplex 2022 sa zatvorili. Národné výstavisko v Nitre privítalo počas 4 výstavných dní 82 108 návštevníkov.

Poľnohospodári, potravinári, lesníci, poľovníci aj široká verejnosť mohla vidieť expozície od vyše 400 vystavovateľov, od rastlinnej, cez živočíšnu výrobu, potravinárstvo, expozíciu techniky, ale aj informatívne stánky MPRV SR a jeho organizácií až po 15. Národnú výstavu hospodárskych zvierat a výstavu Poľovníctvo a príroda. Minister Samuel Vlčan udelil vo štvrtok (18.8.2022) na slávnostnom galavečere 18 rezortných vyznamenaní, 5 špeciálnych cien ministra a spolu s NÁRODNÝM VÝSTAVISKOM agrokomplex, š. p. udelil 5 ocenení Zlatý kosák vystavovateľom v kategórii rastlinná výroba, mechanizácia a veda a výskum. Takmer 60 potravinárskym výrobkom bolo počas 47. Agrokomplexu udelené označenie Značka kvality. Predposledný deň výstavy Agrokomplex 2022 priniesol oceňovanie najlepších exponátov v kategórii živočíšna výroba a vyhodnotenie šampiónov 15. Národnej výstavy hospodárskych zvierat. Okrem expozícií návštevníkov zaujali workshopy, diskusie s odborníkmi, prednášky, odborné poradenstvo i rozmanitý sprievodný kultúrny program vrátane chutných gastro špecialít najmä z domácej kuchyne.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood