Facebook Statistics

Tlačové správy

Agrokomplex opäť otvára svoje brány pre návštevníkov výstavy Gardenia 2021

21-05-2021

NÁRODNÉ VÝSTAVISKO agrokomplex dnes otvoril prvú zo svojich tradičných výstav. Stala sa ňou obľúbená Gardenia. Priestory výstaviska sú tak po dlhej dobe opäť otvorené pre návštevníkov. Protiepidemické opatrenia doposiaľ neumožňovali organizovanie hromadných podujatí, preto museli byť viaceré tradičné, ale aj plánované nové výstavy preložené na neskorší termín prípadne boli úplne zrušené.

Prvou „výstavnou lastovičkou“ je v roku 2021 Gardenia. Pestrofarebné kvety, planty, bylinky, jahodové priesady, ovocné stromčeky a kríky, ale aj potreby pre záhradkárov nájdu návštevníci od 21. do 22. mája na nitrianskom výstavisku Agrokomplex.

Návštevníci výstavy Gardenia môžu obdivovať aj nové interaktívne výstavy v pavilóne C. V tomto prípade určite platí, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Svetelné inštalácie, interaktívne prvky, moderné technológie, trickartové obrazy, ale aj izby popierajúce gravitáciu, obdivujú nie len deti, ale aj dospelí. Každá časť výstavy nesie v sebe určité posolstvo.

Úvodná expozícia „Život s Covidom“ má návštevníkom pripomínať víťazstvá, ktoré si spoločnosť za obdobie posledných mesiacov vybojovala. Je to najmä dôležitosť sociálnych väzieb, cena času stráveného s rodinou, uvedomenie si významu slov pokora, spolupatričnosť a trpezlivosť.

Stála výstava Programu rozvoja vidieka sa obsahovo venuje najmä významu poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti našej krajiny. Informácie sú návštevníkom sprostredkované interaktívnou, poučnou a pútavou formou. Interaktívne expozície v pavilóne C budú návštevníkom prístupné zdarma.

Štátny podnik Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vďaka postupnému uvoľňovaniu protiepidemických opatrení opäť ožíva a otvára brány pre verejnosť už druhý víkend po sebe. NÁRODNÉ VÝSTAVISKO agrokomplex má za sebou mimoriadne náročné obdobie, kedy niekoľko obľúbených aj tradičných výstav i podujatí muselo byť vyše roka práve pre pandémiu ochorenia COVID-19 odložených alebo zrušených.

Výstava Gardenia potrvá od 21. do 22. mája, pre návštevníkov bude otvorená od 9:30 do 17:30 hod.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood