Facebook Statistics
Značka Kvality

Zastavme spoločne AMO

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Agrorezort hľadá spolu so zástupcami chovateľov ošípaných optimálny spôsob podpory v čase pandémie AMO

01-03-2022

Rokovanie so zástupcami Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku (ZCHOS) a Slovenskou asociáciou chovateľov ošípaných (SACHO) prinieslo viacero návrhov na pomoc chovateľom ošípaných v čase pandémie afrického moru. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) prizvalo obe stavovské organizácie do prípravy výpočtu a podmienok pomoci.

Všetci zúčastnení sa zhodli, že pomoc musí byť adresná a efektívna. Iba tak sa podarí zabrániť rozšíreniu AMO do chovov. MPRV SR teraz vypracuje konkrétnu schému pomoci, cez ktorú sa prostriedky dostanú cielene ku chovateľom podľa toho, ako veľmi zasiahol AMO oblasť, v ktorej sa farma nachádza. Zväzy chovateľov ošípaných pozitívne vnímajú nové možnosti a nástroje na pomoc sektoru v ťažkej situácii.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood