Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Agrorezort ocenil víťazné projekty súťaže ,,Inovatívny pôdohospodár"

23-06-2023

V rámci 30. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl MLADÝ TVORCA 2023 na NÁRODNOM VÝSTAVISKU agrokomplex v Nitre ocenili víťazné projekty súťaže ,,Inovatívny pôdohospodár", ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pre žiakov pôdohospodárskych stredných odborných škôl. Víťazné projekty preukázali, že na stredných lesníckych, poľnohospodárskych a potravinárskych školách máme kreatívnych študentov, ktorí môžu byť inšpiráciou nielen pre spolužiakov, či záujemcov o štúdium pôdohospodárskych odborov, ale aj pre prax.

Vyhlásenie prvého ročníka súťaže je jednou z mnohých aktivít MPRV SR na podporu a propagáciu štúdia a duálneho vzdelávania na stredných školách so zameraním na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo.

Trojčlenné tímy študentov súťažili v troch kategóriách: poľnohospodárske školy; potravinárske školy; lesnícke školy. Zadaním bolo vypracovať a multimediálne odprezentovať projekt inovácie z oblasti obhospodarovania, spracovania a výroby, ktorý vedie k dosahovaniu zníženia odpadov, emisií, spotreby vody a energií.

Hodnotiaca komisia zložená z odborných zástupcov MPRV SR a stavovských organizácií – Slovenskej lesníckej komory a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory vybrala po jednom víťaznom projekte v každej kategórii:

  • poľnohospodárske školy: „Premeňme odpad na vajcia" – projekt študentov levickej Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku je užitočný hneď v niekoľkých rovinách. Študenti vytvorili chovné zariadenie na múčne červy, ktoré sú schopné okrem bioodpadu skonzumovať aj plasty, či polystyrén. Tieto červy sú podľa projektu vhodnou bielkovinovou stravou pre hydinu vo veľkochove, ši v domácom prostredí.
  • potravinárske školy: „Skrytí nepriatelia v potravinách" – projekt študentov Strednej odbornej školy potravinárskej v Nitre má za cieľ informovať a vzdelávať spotrebiteľov o zdravších alternatívach pri výbere potravín, aby sa pri kúpe rozhodovali nielen na základe ceny, ale aj zloženia. Študenti vytvorili brožúru a kartičku, na ktorej sú stručne a prehľadne uvedené plusy a mínusy bežne kupovaných potravín a nápojov, ktoré by mal pochopiť aj laik. Súčasťou kartičky je aj lupa, ktorá zväčší všetky informácie dôležité pre spotrebiteľov, aby mali svoj bežne kupovaný tovar pod väčšou kontrolou. Brožúru aj kartičku navrhujú distribuovať do čakární ambulancií všeobecných lekárov.
  • lesnícke školy: "ART ÚĽ"- študenti Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici navrhli a vyrobili funkčný včelí úľ z udržateľných materiálov ako konopná izolácia, drevená konštrukcia v spojení s hlinenou omietkou. Úľ má naviac zabudovaný sklený priezor, ktorý umožňuje sledovať dianie vo vnútri úľa.

Úspešné tímy študentov získavajú cenu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, a každý zo študentov peňažnú poukážku na nákup elektroniky.

,,Agrosektor dlhodobo bojuje s nedostatkom mladej pracovnej sily, preto považujem za veľmi užitočné, že sa tu dnes prezentujú stredné odborné školy so zameraním na pôdohospodárstvo a potravinárstvo. Aj víťazné projekty súťaže „Inovatívny pôdohospodár" v každej kategórii potvrdzujú, že štúdiom niektorého z odborov získa mladý človek vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú v praxi veľký potenciál a prinesú mnoho úžitku. Pri tejto súťaži sa znovu potvrdila často opakovaná téza, že pôdohospodárstvo už dávno nie je o ťažkej drine na poli, ale ide o rýchlo sa modernizujúce a pre spoločnosť nenahraditeľné odvetvie s obrovským potenciálom a perspektívou pre mladých," uviedol štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč.

Úlohou MPRV SR je aktívne pôsobiť na verejnosť, aby sa záujem o štúdium pôdohospodárskych a potravinárskych odborov na stredných a vysokých školách opätovne oživil. V agrosektore aktuálne chýba 15 000 pracovníkov, pritom je odvetvie kľúčové pre rozvoj vidieckych oblastí a udržanie mladých ľudí mimo veľkých miest.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood