Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Agrorezort organizuje školenie pre farmárov „Ako viesť evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov“

16-06-2023

V súvislosti s povinnosťou podať evidenciu pozemkov na účely poskytnutia priamych platieb organizuje rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR školenie „Ako viesť evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa vyhlášky č. 172/2018 Z. z.“, ktoré sa uskutoční 21.06. 2023 od 09:00 do 11:00 hod. v priestoroch Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra a aj v online forme. Prosíme záujemcov o vyplnenie a zaslanie online prihlášky do 19. júna 2023, 12:00 hod. Po zaregistrovaní bude účastníkovi zaslaný prihlasovací link v prípade, že sa chce zúčastniť na online forme školenia. Pre viac informácií navštívte web Národnej siete rozvoja vidieka SR.   

Školenie zabezpečujú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárska platobná agentúra a Národná sieť rozvoja vidieka.  Cieľom je informovať a inštruovať farmárov ako správne naplniť ustanovenia Vyhlášky 172/2018 Z. z. o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood