Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Agrorezort spúšťa cielené kontroly múky z Ukrajiny

02-03-2023

Na základe požiadaviek domácich výrobcov múky spúšťa Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) cielenú kontrolu múky nielen v mlynoch, ale v celej vertikále, teda aj v pekárňach.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) totiž predpokladá, že cenovo výhodnejšiu múku z Ukrajiny nakupujú aj pekári, či cukrári. Tak, ako v lete minulého roku, keď ŠVPS SR cielene kontrolovala obilie pôvodom z Ukrajiny v silách, mlynoch a u spracovateľov obilia, MPRV SR ubezpečuje spotrebiteľov, že múka vyrobená z obilia z Ukrajiny nepredstavuje žiadne zdravotné riziko. Tlačí však na nižšie ceny u našich mlynárov. MPRV SR preto vyjadruje počudovanie, že pán Lapšanský, ktorý predsedá aj zväzu mlynárov a zároveň aj zväzu pekárov a cukrárov, nevyzýva pekárne, aby uprednostňovali nákup slovenskej múky. 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood