Facebook Statistics

Aj druhá séria testov na dioxín je negatívna

21-01-2011

17. januára ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR avizovalo ďalšiu sériu laboratórnych testov na prítomnosť dioxínu v bravčovom mäse.

Analýzy všetky vzorky vyhodnotili ako negatívne, naďalej však platí sprísnená kontrola dovozu mäsa a mäsových výrobkov z Nemecka. Dovozcovia sú povinní nahlásiť dovoz potravín z územia, ktoré v Nemecku patrí medzi rizikové. Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy pri dovoze vo zvýšenej miere kontrolujú dokumenty o pôvode , v niektorých prípadoch sa uskutočňuje odber vzoriek.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood