Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Aj tento rok pred Veľkou nocou stúpa záujem Slovákov o jahňacinu

20-03-2023

Slovenská jahňacina je predovšetkým v predveľkonočnom období žiadaná na domácich aj zahraničných trhoch. Vďaka podpore z agrorezortu a fungujúcej odbytovej organizácii dodajú chovatelia do našich obchodov 21 až 22 tisíc ks jahniat. Pred troma rokmi to bolo len 8 tisíc ks.

Spotrebitelia jahňacinu ľahko identifikujú vďaka označeniu „Zlaté jahňa – 100% slovenské“. Všetka jahňacina na pultoch obchodov pochádza od našich chovateľov. Mäso je teda kvalitné a kontrolované, spotrebitelia majú 100 % istotu, že kupujú zdravé a čerstvé mäso.   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) podporuje spotrebu jahňaciny, pretože ide o dieteticky mimoriadne hodnotné mäso s vysokým obsahom vitamínov skupiny B, ako napr. B12, či B1, ktoré pôsobia priaznivo na nervový systém. Jahňacina tak pozitívne vplýva na imunitu a pre nízky obsah tuku je vhodná počas diét. Cieľom je, aby ju naši spotrebitelia konzumovali pravidelne a celoročne, nielen v jarnej sezóne.

,,Oceňujeme vytrvalosť chovateľov oviec a kôz, ktorým sa po rokoch úpadku podarilo zvýšiť svoje chovy na súčasných 306 tisíc kusov. Samozrejme, rezort berie do úvahy súčasnú zložitú situáciu chovateľov zapríčinenú minuloročným suchom, nárastom cien krmív, či energetickou krízou. Naším strategickým záujmom je zachovať a zvyšovať chov oviec a kôz, pretože má aj ekologický prínos. Spásaním trávnych porastov prispievajú stáda k vytváraniu rázu krajiny a obohacovaniu pôdy, a tým k podpore ekosystémov,“ uviedla generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Zuzana Nouzovská. 

Plánom agrorezortu je v horizonte do roku 2035 zvýšiť počet oviec na pol milióna zo súčasných 306 tisíc. Ministerstvo to chce zabezpečiť podporou pastevného chovu z I. piliera na úrovni 128 EUR na dobytčiu jednotku a z II. piliera podporou ustajnenia vo výške 212 EUR a na skorý odstav vo výške 208 EUR na dobytčiu jednotku. Plánovaná viazaná podpora príjmu na ovce a kozy je na úrovni 154 EUR na dobytčiu jednotku. Pre lepšiu predstavu, jedna dobytčia jednotka predstavuje 6,6 ovce, resp. kozy.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood