Facebook Statistics
Značka Kvality

Ak je v kritériach oprávnenosti nákladov na investičné projekty (nákup technológie) uvedené, že obstarávacia cena je oprávneným nákladom, znamená to, že aj náklady súvisiace s obstaraním (montáž, doprava, zaškolenie...) sú oprávnenými nákladmi ?

15-06-2010

V zmysle schémy podpory malého a stredného podnikania JPD 2 oprávnenými nákladmi, ktoré súvisia s obstaraním sú iba náklady na dopravu (teda preprava od dodávateľa k odberateľovi).