Facebook Statistics
Značka Kvality

Aké náležitosti musí spĺňať žiadosť o NFP pri odovzdaní?

15-06-2010

Žiadosť o NFP sa predkladá v zalepenej, nepriehľadnej obálke, na ktorej sú uvedené nasledujúce informácie:

  • adresát
  • odosielateľ
  • názov programu „Program susedstva Maďarsko - Slovensko - Ukrajina“
  • číslo priority a opatrenia
  • názov projektu
  • nápis „NEOTVÁRAŤ“
  • nápis „ORGINÁL PROJEKTU“ alebo „KÓPIA PROJEKTU“.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood