Facebook Statistics
Značka Kvality

Ako to s „potravinovým semaforom“ naozaj bude?

13-11-2020

MPRV SR presadzuje zavedenie jednotného systému EÚ založeného na dobrovoľnej báze grafického označovania potravín na prednej strane. Iniciatívu a predkladané poslanecké návrhy ministerstvo síce rešpektuje, ale upozorňuje, že platia jasné pravidlá potravinového práva, ktoré musia byť akceptované a dodržiavané.

Označovanie potravín je už dávno jasne zadefinované v legislatíve. Pri prevažnej väčšine balených potravín sa vyžaduje uvádzanie výživových údajov (najčastejšie na zadnej strane balenia). Tieto údaje sa uvádzajú spravidla v podobe tabuľky a v určených jednotkách na etiketách jednotlivých druhoch potravín, pričom povinné informácie obsahujú údaje o energetickej hodnote a o množstve tuku, nasýtených mastných kyselín, sacharidov, cukrov, bielkovín a solí.

Energetickú hodnotu a množstvo živín však možno prezentovať aj použitím grafických zobrazení alebo symbolov na „prednej strane balenia“. Práve takéto zobrazenie by malo spotrebiteľom pomôcť rýchlo sa zorientovať pri samotnom nákupe potravín.

Doposiaľ väčšina krajín zaviedla označenia výživových údajov na prednej strane balenia na dobrovoľnom základe, ale v niektorých krajinách je takéto označovanie povinné. Keďže v rámci EÚ už existuje viac druhov rôznych národných schém, Európska komisia plánuje do dvoch rokov predložiť konkrétne návrhy k jednotnému označovaniu výživovej hodnoty potravín.

MPRV SR preto presadzuje zavedenie harmonizovaného systému v rámci EÚ a podporuje zavedenie grafického označovania výživových hodnôt na prednej strane balenia na dobrovoľnej báze. V rámci prezentovaných a existujúcich schém ministerstvo uprednostňuje „NutrInform Battery“, ktorá prehľadne, jednoduchým a nediskriminačným spôsobom informuje spotrebiteľa o referenčných príjmoch so symbolom batérie, ktorý označuje množstvo energie a jednotlivých živín v jednej porcii, ako percento odporúčaného denného príjmu.

V žiadnom prípade nie je možné zavádzať kombinované systémy v súvislosti s  grafickým označovaním výživových hodnôt, napríklad v kombinácií s pôvodom potraviny, jej zložením, či obsahom niektorých prídavných látok, alebo v médiách avizovaným systémom „Potravinový semafor - Značkou kvality SK“, dokonca s podporou finančných prostriedkov.

Iniciatívu a predkladané poslanecké návrhy ministerstvo rešpektuje, ale napriek tomu trvá na svojom stanovisku. MPRV upozorňuje, že platia jasné pravidlá potravinového práva, ktoré musia byť akceptované a dodržiavané.

Značka kvality je vlastníctvom MPRV SR a bola uvedená do užívania pre podporu spotreby domácej potravinovej produkcie s prioritou programu zviditeľniť domáce kvalitné výrobky a posilniť tak ich konkurencieschopnosť na domácom trhu.

Spoločným cieľom označovania potravín je správne nasmerovanie spotrebiteľa pri výbere potraviny zo širokého sortimentu výrobkov existujúcich na dnešnom trhu. Uvádzaním informácií o potravinách sa konečným spotrebiteľom poskytuje základ pre ich rozhodovanie a na bezpečné používanie s ohľadom na ich zdravie, podporu ekonomiky a hospodárstva, prípadne ochranu životného prostredia. MPRV SR chce presadzovať také riešenia, ktoré budú spotrebiteľom nápomocné pri výbere potravín a zavedené v súlade s platnými princípmi potravinového práva.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood