Facebook Statistics

Podujatia

Ako využiť voľný deň – 1. máj 2019?

30-04-2019

Lesy SR, š.p. pozývajú príjemne stráviť tento deň v priestoroch kaštieľa PALÁRIKOVO na Dni otvorených dverí alebo na otvorení Vydrovskej doliny v Čiernom Balogu.

V Palárikove bude okrem kaštieľa sprístupnená aj vodárenská veža. Aby sa predišlo tlačeniciam, prehliadky kaštieľa budú zrušené, namiesto toho sa bude môcť po kaštieli voľne pohybovať a to bez časového obmedzenia. Pre tých, ktorých história kaštieľa zaujíma, budú k dispozícii prednášky (v Zlatej SÁLE kaštieľa) vždy 30 minút, v časoch: 9.30 hod, 11.30 hod, 12.30 hod.,14.30 hod a 16.30 hod.

Okrem prednášok a samotných priestorov je pripravených množstvo prekvapení, rôzne aktivity pre deti prostredníctvom lesnej pedagogiky. Veľkým lákadlom bude menšia výstava historických motorových vozidiel a budúce nevesty si budú mať možnosť okrem prezretia priestorov, pozrieť aj svadobné šaty spolu so svadobným apartmánom. Občerstvenie bude v kaviarni kaštieľa, podávať sa bude divinový guľáš len za 3,90 €.  

Podobne krásne strávený deň Vás čaká v Čiernom Balogu na otvorení XVII. Sezóny Vydrovskej doliny. Tešiť sa môžete na sprievodný program a aj aktivity pre najmenších. Viac sa dozviete v priloženom programe.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood