Facebook Statistics
Značka Kvality

Koronavírus

V prípade otázok nás kontaktujte na mailovej adrese: [email protected]

Ako zabezpečovať servis technických porúch zo zahraničia

09-04-2020
  1. Potravinársky podnik, ktorý bude evidovať poruchu technologického zariadenia a potrebuje opravu tohto technologického zariadenia, ktorú musí realizovať zahraničný subjekt, vyplní elektronický formulár na webe MPRV SR - Žiadosť o vstup pracovníkov poskytujúcich služby a servisných pracovníkov zo zahraničia.
  2. Následne MPRV SR (sekcia potravinárstva a obchodu) bude kontaktovať elektronicky Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o udelenie výnimky na vstup cez hranicu Slovenskej republiky.
  3. Žiadosť podľa bodu 1. musí byť odoslaná najneskôr 72 hodín pred plánovaným prechodom cez hranicu Slovenskej republiky.
  4. Výnimka zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR bude vydaná do 24 hodín od doručenia žiadosti podľa bodu 2.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood