Facebook Statistics

Aktualizácia č. 1 – Opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

08-06-2017

 

Výzva č. OPRH-PMaS-A1-2017-01 Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie

Výzva č. OPRH-PMaS-A2-2017-02 Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok

Výzva č. OPRH-PMaS-A3-2017-03 Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie

 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood