Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Aktualizovaná príručka k žiadostiam o autorizáciu zdravotných tvrdení

03-02-2017

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal druhé revidované vydanie príručky pre žiadateľov o autorizáciu zdravotných tvrdení o potravinách.

Pri tejto príležitosti poskytol krátke vyjadrenie vedúci jednotky pre výživu úradu EFSA. K aktualizovanej príručke je ďalej možné nájsť v prílohe výstupy z verejného pripomienkovania a vedeckú a technickú správu k žiadostiam o autorizáciu zdravotných tvrdení.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)