Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva SR

20-10-2009

Termín konania: 21. a 22. október 2009
Miesto konania: Zvolen, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav

Cieľom odborného seminára je, v nadväznosti na predchádzajúce ročníky podujatia, vytvoriť priestor na prezentáciu a prerokovanie aktuálnych ekonomických výsledkov lesného hospodárstva v Slovenskej republike, najmä prostredníctvom výstupov súhrnného lesníckeho ekonomického účtu. Osobitná pozornosť bude pritom venovaná vplyvu globálnej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku odvetvia.

Pozornosť sa zameria aj na možnosti využitia fondov Európskej únie v odvetví lesného hospodárstva v programovacom období 2007?2013, význam mimoprodukčných (verejnoprospešných) funkcií lesov a ich vplyvu na rentabilitu lesníckych podnikov, vývoj trhov s drevom a výrobkami z dreva, a problematiku informačného zabezpečenia analýz ekonomickej výkonnosti lesného hospodárstva.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)