Facebook Statistics

Aktuality

100 dní vlády šéfa agrorezortu Jána Mičovského

02-07-2020

Vedenie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) má za sebou úspešných 100 dní. Rezortom otriasli personálne výmeny, nastoľuje sa spravodlivosť a prichádzajú úspechy. Vízia do budúcna je jasná, poľnohospodárstvo a lesníctvo musia byť prínosom pre zdravú krajinu a pre obyvateľov.

„Neprislúcha mi, aby som hodnotil sám seba. Prvých sto dní mojej služby pre krajinu musia zhodnotiť občania. Získal som množstvo skvelých nápadov, ktoré sa už teraz usilujeme pretaviť do praxe. Zverenú dôveru sa snažím využiť naplno a spravím všetko preto, aby za nami bolo vidieť výsledky. Výsledky, ktoré táto krajina potrebuje k tomu, aby sa tu žilo nám a našim deťom lepšie,“ zdôraznil minister Ján Mičovský.

Minister Mičovský to pritom vôbec nemal ľahké. Nástup do funkcie sprevádzala neľahká situácia Slovenska v súvislosti s pandémiou COVID 19 a rovnako veľa káuz a krívd, ktoré sa s agrorezortom spájajú.  Prvých sto dní však už prinieslo aj riešenia, ktoré sa predchodcom nepodarili. Hneď v úvode nová vláda agrorezortu zmiernila krízu v sektore chovu oviec, výrazne sa zmenila komunikácia a spolupráca ministerstva pôdohospodárstva a envirorezortu, naštartovala sa príprava legislatívy v oblasti pozemkových úprav, chystá sa zmena v prístupoch k hospodáreniu v lesoch, zmeny v poľovníctve a šetrnejšie používanie pesticídov v poľnohospodárstve.

„Veľkým problémom nášho rezortu je rozdrobenosť pozemkov a sťažený prístup začínajúcich farmárov k nim. Toto vyžaduje legislatívne zmeny, ktoré už pripravujeme. Rovnako tak uskutočňujeme praktické kroky k tomu, aby pozemkové úpravy neboli len sceľovaním pozemkov, ale skutočnou tvorbou krajiny,“ podotkol štátny tajomník agrorezortu Martin Fecko.

Rezort naštartoval aj niekoľko interných zmien. Nová generálna tajomníčka služobného úradu Vladimíra Fabriciusová zavádza viacero nových postupov. Prioritou ministerstva sú objektívne, transparentné a profesionálne výberové konania. MPRV SR bez problémov zverejňuje aj mená prihlásených uchádzačov. Členovia výberových komisií prechádzajú školením o Metodike vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov. MPRV SR je tak jedným z prvých rezortov, ktorý takúto metodiku zavádza do praxe.

„Hľadáme manažérov, ktorí sa budú vedieť postaviť poľnohospodárom a lesníkom tvárou v tvár, budú vedieť obhájiť svoju odbornosť, čestnosť, nebudú sa schovávať a budú vedieť argumentovať svoje rozhodnutia. Chceme medzi seba takých kolegov, ktorí budú robiť tomuto sektoru dobré meno a budú dôkazom profesionality,“ uviedla Fabriciusová.

Hlavným cieľom ministerstva je napĺňať programové vyhlásenie vlády. S tým súvisí digitalizácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, zvýšenie predajnosti slovenských produktov, potravinová sebestačnosť a nastavenie spoločnej poľnohospodárskej politiky.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood