Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

2003/005.704.01 Phare CBC SR-AT 2003 Grantová schéma na ochranu ŽP

25-04-2005
2003/005.704.01 Phare CBC SR-AT 2003 Grantová schéma na ochranu ŽP - Projekty v rámci vyššie uvedenej GS môžete odovzdávať osobne na Špitálskej 8, 816 44 Bratislava, pre doručenie poštovou je adresa Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26

Dokument na stiahnutie :  zip icon

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood