Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Aktuality

Agrárny obchod

15-02-2019

Všeobecné informácie o brexite pre podnikateľskú verejnosť uverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) na svojej webovej stránke s nasledujúcim linkom: (https://www.mhsr.sk/obchod/brexit-informacie-pre-obcanov-a-podniky).

Z aspektu agrárneho obchodu dopĺňame informáciu MH SR o nasledovné  oblasti:

Pokiaľ Spojené kráľovstvo (UK) nedefinuje svoje dovozné požiadavky odlišné od súčasne platných pravidiel EÚ, pri vývozoch do UK považujeme za platné súčasné predpisy. V prípade, že UK stanoví dovozné fytosanitárne podmienky, MPRV SR zabezpečí informovanosť vyvážajúcich subjektov, certifikáciu vyvážaných tovarov a  uplatňovanie nových pravidiel v  praxi.

Po definovaní veterinárnych podmienok zo strany UK budú tieto podmienky uverejnené na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR).

Po publikovaní dokumentu o rozdelení dovozných a vývozných colných kvót získaných v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) medzi Spojeným kráľovstvom  a EÚ bude verejnosť informovaná  o ďalších obchodných možnostiach v oblasti poľnohospodárskych trhov na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.