Facebook Statistics

Aktuality

Agrorezort pomohol v boji proti COVID-19

09-06-2021

S pandémiou ochorenia COVID-19 sa musel popasovať aj slovenský agrosektor. Najdôležitejšou úlohou bola včasná a správna detekcia tohto ochorenia v spoločnosti. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa k boju proti koronavírusu pridalo a finančne prispelo v tejto situácii na testovanie RT-PCR testami. Na laboratórne diagnostikovanie, ktoré vykonával Štátny veterinárny a potravinový ústav vo Zvolene (ŠVPÚ), agrorezort vyčlenil sumu 1 066 562 eur. Rezort pôdohospodárstva tak významne prispel v tomto boji nie len finančne, ale aj skúsenosťami svojich šikovných zamestnancov a laborantov na ŠVPÚ.  

ŠVPÚ bol zaradený do siete diagnostických pracovísk poskytujúcich diagnostiku SARS-CoV-2 na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR ešte v apríli 2020. Po vykonaní predpísaných skúšok a splnení požadovaných noriem začal fungovať ako rutinné diagnostické testovacie zariadenie.

Pre laboratórne činnosti tu boli zriadené dva samostatné pracovné tímy. Jeden tím vykonával odber vzoriek v špeciálne zabezpečených priestoroch a druhý tím zabezpečoval laboratórnu diagnostiku molekulárno-biologickými metódami. Od zriadenia tohto diagnostického pracoviska na ochorenie SARS-CoV-2 sa od apríla 2020 do konca marca 2021 vykonalo celkovo 24 861 testov.

Vyšetrovanie vzoriek bolo vykonávané na základe požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR (RÚV SR) Banská Bystrica a RÚV Trenčín. Veterinárny ústav vo Zvolene ukázal dokázal  pohotovo reagovať aj na vzniknutú situáciu aj koncom roka 2020, kedy sa objavili rýchlo sa šíriace mutanty ochorenia SARS-CoV-2 (britský, juhoafrický). ŠVPÚ z tohto dôvodu reagoval vývojom, introdukovaním a validovaním novej metódy multiplex real-time RT-PCR. Celkový finančný objem, ktorý na tieto účely agrorezort za uvedené obdobie vyčlenil bol 1 066 562 eur.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood