Facebook Statistics

Aktuality

Aktualizovaný slovník pojmov a skratiek v oblasti regionálneho rozvoja, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programovacie obdobie 2004 – 2006

12-01-2005
Aktualizovaný slovník pojmov a skratiek v oblasti regionálneho rozvoja, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programovacie obdobie 2004 – 2006

Dokument na stiahnutie :  zip icon

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood