Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010

08-04-2010

V dňoch 15. až 16. apríla 2010 sa v kongresovom centre kúpeľov Nový Smokovec za prítomnosti ministra pôdohospodárstva Vladimíra Chovana  uskutoční odborná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010“.

Konferencia je určená širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, odborným lesným hospodárom, pracovníkom štátnej správy a lesníckych inštitúcií, ako aj  ostatným záujemcom nielen z odbornej lesníckej sféry.

Cieľom konferencie je najmä poskytnúť účastníkom aktuálne informácie o problémoch v ochrane lesa, kalamitnom stave smrečín, metódach monitorovania hynutia listnatých a ihličnatých drevín a poznatkoch a výsledkoch výskumu vo vzťahu k zlepšeniu zdravotného stavu a stability lesných ekosystémov. Program konferencie je orientovaný na v súčasnosti najväčší problém lesného hospodárstva na Slovensku, ktorým je zdravotný stav smrečín.

Program konferencie je zverejnený na nasledujúcej internetovej adrese http://www.los.sk/pdf/poz_apol10.pdf

Prihláška na konferenciu a organizačné pokyny sú uverejnené na adresách http://www.los.sk/pdf/Prihlaska_10.pdf  alebo http://www.los.sk/pdf/Prihlaska_10.doc

POZN.: Účasť na konferencií je v prípade Vášho záujmu možné zabezpečiť aj po termíne uvedenom v prihláškach, potrebné je ale kontaktovať organizačného garanta konferencie. Jeho kontaktné údaje sú uverejnené v hlavičke prihlášky na konferenciu.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood